• Oznamy

   • Nový školský rok 2019/2020

    Nový školský rok 2019/2020

    27.08.2019 14:01
    Otvorenie nového školského roku 2019/2020 sa uskutoční v pondelok dňa 02. 09. 2019 o 9.00 h na školskom dvore. 

    Žiaci si so sebou zoberú prezuvky. Materská škôlka je v tento deň v plnej prevádzke. Prihláseným žiakom ZŠ začína stravovanie od utorka (03. 09. 2019).
   • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

    ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

    26.08.2019 22:13
    Žiaci, ktorí sa na školské obedy doposiaľ neprihlásili (neodovzdali prihlášku - zápisný lístok vedúcej ŠJ spolu s potvrdením o zaplatení zálohy - napr.ústrižok šeku, potvrdenie o platbe z IB), nech tak urobia ihneď - najneskôr do stredy 28.8.2019 do 9.00 h ráno. V tento deň je prihlasovanie na obedy pre SEPTEMBER uzatvorené. Pri odovzdaní prihlášky si každý žiak u vedúcej ŠJ v hotovosti zakúpi ČIP za sumu 2,- €, ktorý slúži na preberanie stravy pre každý deň.

    Po odovzdaní prihlášky, je každý žiak na obedy automaticky prihlásený pre každý deň. Na tejto školskej webovej stránke sa žiak prihlási na svoje žiacke konto (údaje z min.školského roku, alebo nové od tr.učiteľky). ODHLÁSENIE z obedu je možné ELEKTRONICKY na webovej stránke (klik sekcia "Žiaci a rodičia", ďalej klik "Jedálny lístok") najneskôr do 14:00 hod. a to DEŇ VOPRED!!! Vo výnimočných prípadoch - napr. v prípade náhleho ochorienia, sa môže žiak (rodič za žiaka) z obedu odhlásiť v deň obedu najneskôr do 7:30 h ráno osobne/telefonicky u vedúcej ŠJ.
   • Riaditeľské voľno

    Riaditeľské voľno

    14.06.2019 08:31

    Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch  oznamuje, že podľa  § 150  ods  5 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR  č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení vyhlášky  č. 518/2010 Z. z.

    poskytuje riaditeľské voľno dňa 21. júna 2019 (piatok)

    žiakom Základnej školy s materskou školou Jakubany z organizačných dôvodov.

    Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Riadne vyučovanie začína  v pondelok  24.06.2019.

    PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy

   • Zápis do MŠ

    Zápis do MŠ

    15.04.2019 14:07
    Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční

     

    dňa 6.5.2019 (t.j. pondelok)  
    v čase od 8:00 - 15:30 hod. v priestoroch MŠ


     

    bližšie informácie o zápise nájdete TU

    VZOR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
     

   • Riaditeľské voľno

    Riaditeľské voľno

    25.03.2019 09:09

    Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch  oznamuje, že podľa  § 150  ods  5 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR  č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení vyhlášky  č. 518/2010 Z. z.
     

    poskytuje riaditeľské voľno dňa 29. marca 2019 (piatok)

    žiakom Základnej školy s materskou školou Jakubany z organizačných dôvodov.
     

    Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

    Riadne vyučovanie začína  v pondelok  01.04.2019.

   • Zápis do 1. ročníka

    Zápis do 1. ročníka

    20.03.2019 13:14
    Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou Jakubanoch oznamuje rodičom žiakov narodených v období od 1.9.2012 do 31.8.2013, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční
     

    dňa 16.4.2019 (t.j. utorok)  v čase od 12:00 - 16:30 hod. v budove školy.
     

    Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

    Tešíme sa na budúcich prváčikov!

   • Testovanie T9-2019

    Testovanie T9-2019

    12.04.2019 13:12
    Dňa 3. apríla 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu. Žiaci 9. ročníka budú testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Na našej škole prebehne testovanie papierovou formou. Informácie týkajúce sa testovania sú zverejnené na www.nucem.sk.

    Bližšie informácie nájdete: 
    https://www.nucem.sk/dl/3878/Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf