• Novinky

      • Divadielko - Hrniec medu

      • Keďže marec je mesiac knihy, v ktorých sa skrýva veľa rozprávok, p. uč. K. Ulmanová pripravila pre deti dramatizáciu rozprávky – Hrniec medu. Deti sledovali príbeh vĺčka a prefíkanej líšky s ponaučením, že klamať kamarátovi sa nepatrí.

      • Jazyková kaviareň

      • Žiaci základných škôl, ktorí sa učia cudzí jazyk, majú málo možností precvičiť si komunikáciu v danom jazyku. Učiteľky anglického a nemeckého jazyka uvažovali, ako svojim žiakom umožniť komunikovať v týchto jazykoch v prirodzených komunikačných situáciách. Dňa 13. marca sme prvý krát otvorili jazykovú kaviareň. Je určená pre žiakov so záujmom o cudzí jazyk. Cieľom tejto kaviarne je motivovať žiakov komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku v rôznych situáciách a predovšetkým v inom prostredí, ako sú školské lavice. Každé stretnutie sa bude realizovať na inú tému. Téma prvého stretnutia bola Café/Cafe. Žiaci si precvičili ako si objednať jedlo a nápoje a vyskúšali si aj rolu čašníkov. V jazykovej kaviarni je povinné komunikovať iba v anglickom a nemeckom jazyku. Tento nápad sa stretol s veľkou odozvou u všetkých pozvaných žiakov, ktorí sa spolu  s učiteľkami  Heretikovou a Kňazovickou tešia  na ďalšie stretnutie v apríli.

      • Školský ples

      • Dňa 27.2.2019 sa kultúrny dom v Jakubanoch zaplnil nádhernými šatami, oblekmi a motýlikmi vo farbách bielej, modrej a červenej. Do krásne vyzdobenej sály s nadšením vstúpili žiaci našej základnej školy spolu s pedagógmi, aby tak zahájili v poradí 3. ročník školského plesu, ktorý bol venovaný oslave 100. výročia vzniku Československa. Nechýbala ani bohatá tombola a ocenenie piatich najlepších žiakov - jednotkárov našej škole. Ples vyvrcholil voľbou kráľovnej a kráľa plesu. Korunku so šerpou si tohto roku odniesli Slávka Mačugová a  Adam Potoček, Nikola Oračková a Dušan Dunka.

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • Dňa 5.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN. Súťažilo 17 žiakov 2. – 4. ročníka v dvoch kategóriách. Víťazi postupujú do okresného kola. Držíme im palce.

       Výsledky:
       I. kategória próza:
       1. miesto: Peter  Sokol - III.A
       2. miesto: Sofia  Jakubianská – II.A, Kristínka Vaľková – III.A
       3. miesto: Melánia  Katreničová – III.A

       II. kategória poézia:
       1. miesto: Timea Katreničová - IV.A
       2. miesto: Juliánka Firčová - II.A, Miriamka Vaľková – III.A
       3. miesto: Martinka Mačugová – IV.A

       Ďakujeme všetkým, vrátane  poroty, ktorá to nikdy nemá ľahké. Tešíme sa na stretnutie zasa o rok.

      • Karneval v MŠ

      • Princeznička, žabka, kráľ tešia sa na veľký bál... Aj naše detičky sa po kiahňovej epidémii dočkali karnevalu. Rodičia im pripravili krásne  masky a deti si užili karnevalovú diskotéku.