• Novinky

      • Súťaž o najkrajšiu triedu

      • V tomto školskom roku druhý stupeň klasických tried súťaži O najkrajšie vyzdobenú triedu. Odmenou pre víťaza bude celotriedny výlet zadarmo. Prvé kolo súťaže bolo zamerané na vianočnú výzdobu. Žiaci so svojimi triednymi učiteľmi premenili triedy na krásne vianočné výklady. Porota zložená z učiteliek zo špeciálnych tried  bola nadšená z kreativity a fantázie našich žiakov. Najväčší počet bodov a najkrajšie vyzdobenú triedu majú 7.A. Ponúkame Vám najkrajšie námety zo súťažných tried.

      • Vianoce s deťmi

      • V krásnom zasneženom predvianočnom období a za svetla hviezd sme sa všetci tohto roku zišli na už tradičnom vianočnom programe pod názvom Vianoce s deťmi. Počas programu vystúpili žiaci materskej i základnej školy. Vystúpili so svojimi piesňami, vinšami, tancami i hovoreným slovom. Po skončení programu sme si posedeli pri kapustnici a punči, ktoré  pre nás pripravili zamestnanci školy i obecného úradu. Rodičia a učitelia zase pripravili výrobky na vianočné trhy, ktoré boli tiež súčasťou tohto krásneho sviatočného posedenia. A takto vianočne naladení sa už tešíme na najkrajšie sviatky roka.

      • Pytagoriáda

      • Žiaci 3. -8. ročníka našej školy sa v dňoch 12. a 13.12.2018 zúčastnili 40. ročníka Pytagoriády. Medzi úspešných riešiteľov, ktorí postupujú do okresného kola tejto súťaže patria:

       Janík Krivoňák – 3.A

       Evka Vasiľová – 3.A

       Adamko Dufala – 3.A

       Daniel Mačuga – 4.A

       Martinka Mačugová – 4.A

       David Mačuga – 4.A

       Laura Mačugová – 6.A

       Adrián Mačuga – 6.A

      • Matematický kvíz

      • Dňa 27.11.2018 si žiaci 2.stupňa ŠT preverili úroveň svojich matematických zručností v matematickom kvíze. Okrem matematických úloh riešili aj rozprávkové hádanky.

       Víťazmi v jednotlivých kategóriách boli:

       Martin Dunka – 5.C

       Ľuboš Mirga – 6.C

       Nadežda Pompová – 7.C

       Adriana Mirgová – 8.C

       Vasil Pompa – 9.C

       Celkovým víťazom kvízu sa stal žiak 9.C triedy Vasil Pompa.

                                                       

       Ing. Myšáková Z.

      • Pečenie a zdobenie medovníčkov

      • Čas radosti, veselosti, svitu nastal nyni..., radosť a veselosť prežívali deti v škôlke pri vaľkaní, vykrajovaní, pečení a zdobení najtradičnejšieho vianočného pečiva – medovníčkov. Poďakovanie patrí aj šikovným mamkám p. Matľakovej a P. Ihnatovej ktoré ukázali deťom techniku zdobenia.

      • Mikuláš nezabudol ani na deti MŠ

      • 6.12. privítali deti v Mš s krásnym kultúrnym programom  sv. Mikuláša, prekvapením bol aj príchod čerta.  Obdarovali ich darčekmi a deti im zato sľúbili že budú celý rok poslušný a usilovný.

      • Návšteva 1. ročníka

      • latDňa 5.12.2018 sme s 5-6 ročnými deťmi MŠ navštívili 1. ročník ZŠ. Prváci nám predviedli, čo všetko sa už od septembra naučili – zahrali sme sa s veselými písmenkami a číslicami, zaspievali si spoločne známe pesničky. Za odvahu a aktivitu nás čakala sladká odmena. Ďakujeme p. učiteľkám A. Palgutovej a M.Falatovej.

      • Mikuláš

      • 6. december je každý rok očakávaný deň pre deti i dospelých. Ináč tomu nebolo ani tohto roku.  Do našej školy zavítala vzácna návšteva. Kto? No predsa svätý Mikuláš! So svojimi pomocníkmi obdarúval všetky deti ale,  aj dospelých. Len čert obišiel opäť naprázdno.  Bol to deň plný prekvapení i zázrakov. Spoločne sa tešíme na Vianoce.

      • Beseda so zdravotníčkou

      • V rámci tradičných zážitkových aktívit sa v ŠT dňa 6.12. uskutočnila beseda so zdravotnou sestrou p. Mgr. Helenkou Majkutovou, ktorú zorganizovala p. uč. I. Vresilovičová.  Žiaci sa dozvedeli o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch, popáleninách, strate vedomia, ale aj o užívaní liekov. Keďže bol v ten deň Mikuláš, v závere boli aktívni žiaci odmení vianočným svetríkom a teplými chráničmi na uši, aby neprechladli. Pani sestrička ich odmenila aj sladkou čokoládou, čo žiaci odmenili veľkým potleskom.

      • Mikuláš v ŠT

      • Dňa 5.12. sa v špeciálnych triedach uskutočnila predvianočná Mikulášska besiedka pod vedením p. učiteliek M. Jackovej a I. Vresilovičovej.  Mikuláš si pozrel pekný kultúrny program s básničkami, pesničkami a tancom, ktorý žiaci pripravili s p. učiteľkami. Žiaci sa snažili ukázať čo v nich je a v závere boli odmenení mikulášskym balíčkom.

      • Čarovné Vianoce

      • Žiaci našej školy zažili jedinečnú atmosféru predvianočného obdobia v nádhernom prostredí hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. Dozvedeli sa, aké boli Vianoce našich predkov na dedine, zažili atmosféru šľachtickej štedrej večere, veľkým zážitkom bola ochutnávka tradičných jedál, ale aj samotná príprava pečenia oblátok a liatie olova. Taktiež si mohli pozrieť, ako vyzeral vianočný stromček či vianočné darčeky našich predkov. Celý zážitok umocnilo natáčanie do televízie, ktoré bolo odvysielané 5. decembra o 17:30 na STV2.

      • Našu škôlku navštívil "šašo" Viktor

      • Dňa 4.12.2018 sa v našej MŠ konal hudobno-zábavný koncert s Viktorom. Deti sa aktívne zapájali, napodobňovali domáce a lesné zvieratká, dokonca sa zoznámili s ich hlasmi a pohybmi. Veľkým zážitkom bola pre deti pieseň „Afrika“, pri ktorej sa naučili rôzne cudzie jazyky. Na záver koncertu si všetci spolu zacvičili, zatancovali a vyšantili sa pri piesni „Šašo“.

      • Víťazi okresného kola technickej olympiády

      • Dňa 29.11.2018 sa na ZŠ Komenského v Starej Ľubovni konalo okresné kolo technickej olympiády. Naša dvojica  Martin Krivoňák / 8.A/  a Rastislav Štucka / 9.A/ vyhrala 1.miesto v kategórii žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Blahoželáme a budeme im držať palce na krajskom kole vo februári.