• Zmluvy, faktúry, objednávky

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Z-7-2020 Zmluva o propagácii s DPH 04.09.2020 CALENDULA, a.s. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva DOH-2-2020 Dohoda o aktiv.činnosti formou dobrovoľníckej služby s DPH 26.08.2020 ÚPSVAR, Stará Ľubovňa Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva Z-6-2020 Zmluva MPC POP II s DPH 12.08.2020 Metodicko-pedag. centrum Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  VO: Súhrnná správa 2Q/2020 Súhrnná správa podľa §117 2Q/2020 0,00 s DPH 23.07.2020 Základná škola s materskou školou, Jakubany
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1-2020 Školské učebnice pracovné zošity zakúpené z príspevku MŠVVaŠ SR na škol.rok 2020/21 11 280,00 s DPH 21.07.2020 24.07.2020 17.08.2020 Základná škola s materskou školou, Jakubany
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1-2020 PRÍLOHA: Školské učebnice pracovné zošity zakúpené z príspevku MŠVVaŠ SR 11 280.00 s DPH 21.07.2020 24.07.2020 17.08.2020 Základná škola s materskou školou, Jakubany
  Zmluva Z-5-2020 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar bez DPH 20.07.2020 AITEC, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Faktúra 57-66/2020 Faktúry došlé sumár - ŠJ s DPH 30.06.2020 A Sumár Základná škola s materskou školou Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Objednávka 59-66/2020 Objednávky odoslané sumár s DPH 26.06.2020 A Sumár Základná škola s materskou školou Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva Z-3-2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb bez DPH 25.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Faktúra 123-155/2020 Faktúry došlé sumár s DPH 23.06.2020 A Sumár Základná škola s materskou školou Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  VO: Súhrnná správa 2Q/2020 Súhrnná správa podľa §10 2Q/2020 1 523,84 s DPH 16.06.2020 Základná škola s materskou školou, Jakubany
  Objednávka 53-58/2020 Objednávky odoslané sumár s DPH 15.06.2020 A Sumár Základná škola s materskou školou Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva Z-2-2020 Rámcová zmluva na služby deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie 4990.- bez DPH 10.06.2020 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva Z-4-2020 Rámcová KZ na dodávky ovocia škol.a predškol. zariadeniam bez DPH 01.06.2020 GAS Familia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Objednávka 47-52/2020 Objednávky odoslané sumár s DPH 01.06.2020 A Sumár Základná škola s materskou školou Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva DOH-1-2020 Dohoda o splátkach (k DOD-1-2020) s DPH 15.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva DOD-1-2020 (1) Príloha 1 Dodatku k Zmluve (DOD-1-2020) s DPH 15.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Zmluva DOD-1-2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 15.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  Faktúra 93-122/2020 Faktúry došlé sumár s DPH 12.05.2020 A Sumár Základná škola s materskou školou Jakubany PaedDr. Michal Hanečák riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/321