• Učitelia, vedenie školy

   • Vedenie školy

   •  

    Riaditeľ školy: 

    PaedDr. Michal Hanečák

     

    Zástupca riaditeľa pre klasické triedy: PhDr. Nadežda Gregová

    Zástupca riaditeľa školy pre špeciálne triedy: Mgr. Alena Vargová

    Zástupca riaditeľa školy pre materskú školu: Helena Kňazovická