• Novinky

      • Navštívili sme nového pána starostu

      • Tretiaci v rámci vyučovania vlastivedy navštívili Obecný úrad v Jakubanoch, kde ich privítal pán starosta JUDr. Jozef Mačuga. Porozprával im o jeho práci, podal im základné informácie o obci a ukázal priestory obecného úradu. Žiakov veľmi zaujala kronika obce. Tretiakov ešte zaujímal plat starostu a vek, kedy sa ním môžu stať. Pánovi starostovi ďakujeme za prijatie a milé stretnutie.

      • Tradičné remeslo - tkáčstvo

      • V minulosti patrila zima k obdobiam, kedy si ľudia vyrábali plátno, či tkali pokrovce. Žiaci našej školy si v jeden krásny zasnežený utorok pripomenuli toto tradičné remeslo návštevou rodiny Vargovej, kde im milé a pracovité babky predviedli prácu na krosnách, namotávanie nite, či hotové výrobky z vyrobeného plátna. Vďaka patrí pani Márii Vojtovičovej, pani Anne Vargovej i pani zástupkyni špeciálnych tried, Mgr. Alene Vargovej,  za sprostredkovanie tejto našej návštevy v ich domácnosti.

      • Stavanie vtáčej búdky

      • V rámci týždňa Zvieratká v zime sme v spolupráci s rodičmi (Štefanom Katreničom) a starými rodičmi (Štefanom Compeľom) zhotovovali v Materskej škole vtáčiu búdku. Deti pozorovali prácu s drevom a náradím. Prakticky si vyskúšali pribíjanie klincov do dreva. Po natretí búdky sa už teraz tešíme na kŕmenie vtáčikov.

      • Lyžiarsky výcvik

      • Každoročne sa v zimnom období žiaci našej školy tešia na lyžiarsky výcvik. Ani tento rok tomu nebolo inak. Hneď prvý týždeň po vianočných prázdninách sa dočkali. Lyžiarsky výcvik sa konal v týždni od 7.1.-11.1.2019 v Ľubovnianskych kúpeľoch. Výcvik prebiehal doobedňajšou a poobedňajšou výučbou s prestávkami na obed, odpočinok a relaxáciu žiakov. Počasie a podmienky na lyžovanie boli výborné, snehu bolo dosť. Na záver výcviku sa konali lyžiarske preteky, pri ktorých boli víťazi ocenení medailami. Žiaci si nepochvaľovali len večerné lyžovanie, ale aj poobedňajší pobyt v bazéne, ktorý im bol odmenou za celotýždňový lyžiarsky výcvik.

      • Veselo na bežkách

      • Piatkové predpoludnie bolo ako stvorené na bežky. Ani chvíľu sme neváhali a vybrali sme sa brázdiť cestičky v slnkom zaliatej krajine. Užili sme si prekrásny deň a aj sme si zasúťažili v pretekoch na bežkách s umiestnením: 1.miesto: Ľuboš Mirga 6.C, 2. miesto: Marián Mirga 5.C a 3. miesto: Vlado Mirga 5.C. Srdečne blahoželám.

       Vresilovičová I.