• Novinky

      • Liečivé bylinky v MŠ

      • Deti spoznávali a pomenovávali liečivé bylinky, určovali účinky na zdravie človeka, riešili modelové situácie pri ohrození života a zdravia – „Čo by som robil keby.... „

      • Pečenie pizze v ŠKD

      • Upršaný deň sme sa rozhodli spestriť si pečením pizze. Žiaci si priniesli suroviny a sami si pizzu nachystali. Učili sme sa spolupráci a precvičili si praktické zručnosti. Pizza sa vydarila a všetkým chutila.

      • Ocenenie víťazov súťaže Biblia očami detí a mládeže

      • Vo štvrtok 9. mája 2019 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, arcibiskupa a metropolitu, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom či metropolitnom kole.

       Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde im bola predstavená história a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Ján. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. V príhovore vladyka Ján povzbudil mladých výtvarníkov, aby naďalej rozvíjali talent, ktorý dostali od Boha, aby ho nezakopali, ale využívali k oslave nášho Stvoriteľa.