• Novinky

     • Nový školský rok 2019/2020
      • Nový školský rok 2019/2020

      • Otvorenie nového školského roku 2019/2020 sa uskutoční v pondelok dňa 02. 09. 2019 o 9.00 h na školskom dvore. 

       Žiaci si so sebou zoberú prezuvky. Materská škôlka je v tento deň v plnej prevádzke. Prihláseným žiakom ZŠ začína stravovanie od utorka (03. 09. 2019).
     • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
      • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

      • Žiaci, ktorí sa na školské obedy doposiaľ neprihlásili (neodovzdali prihlášku - zápisný lístok vedúcej ŠJ spolu s potvrdením o zaplatení zálohy - napr.ústrižok šeku, potvrdenie o platbe z IB), nech tak urobia ihneď - najneskôr do stredy 28.8.2019 do 9.00 h ráno. V tento deň je prihlasovanie na obedy pre SEPTEMBER uzatvorené. Pri odovzdaní prihlášky si každý žiak u vedúcej ŠJ v hotovosti zakúpi ČIP za sumu 2,- €, ktorý slúži na preberanie stravy pre každý deň.

       Po odovzdaní prihlášky, je každý žiak na obedy automaticky prihlásený pre každý deň. Na tejto školskej webovej stránke sa žiak prihlási na svoje žiacke konto (údaje z min.školského roku, alebo nové od tr.učiteľky). ODHLÁSENIE z obedu je možné ELEKTRONICKY na webovej stránke (klik sekcia "Žiaci a rodičia", ďalej klik "Jedálny lístok") najneskôr do 14:00 hod. a to DEŇ VOPRED!!! Vo výnimočných prípadoch - napr. v prípade náhleho ochorienia, sa môže žiak (rodič za žiaka) z obedu odhlásiť v deň obedu najneskôr do 7:30 h ráno osobne/telefonicky u vedúcej ŠJ.