• Novinky

      • Poplatky za stravné

      • Žiadame rodičov, aby sami podľa informácie z edupage konta neuhrádzali poplatky za stravu svojich žiakov/detí v ZŠ s MŠ. POPLATKY ZA STRAVNÉ VYKONAJÚ RODIČIA VÝLUČNE NA ZÁKLADE VYTLAČENÝCH PODKLADOV OD VEDÚCEJ ŠJ (vedúca vytlačí potrebné informácie pre úhradu na lístky, ktoré budú žiakom rozdané, teda žiak prinesie domov lístok so sumou a ďalšími údajmi pre úhradu).  

      • ZBER PAPIERA

      • Utorok 1. októbra 2019 - žiaci 2. stupňa na 1. vyučovacej hodine

       Streda 2. októbra 2019 -  žiaci 1. stupňa na 1. vyučovacej hodine

      • Jesenné kreácie

      • Do galérie ZŠ: Jesenné kreácie boli pridané fotografie.

       Posledný septembrový týždeň sa niesol v jesennom duchu. V rámci projektu „Zdravá škola“ sme sa opäť zapojili do súťaže o najkrajšiu jesennú ikebanu a najchutnejšiu jesennú pochúťku. Do prípravy pochúťky sa zapojilo 42 detí z 1. stupňa, ktorým pri príprave výrazne pomáhali mamky.

       Nádhernú výstavu, ktorá dráždila chuťové poháriky, mohli vidieť a vystavené pochúťky degustovať rodičia počas rodičovského združenia. Vedenie projektu „Zdravá škola“ ďakuje všetkým rodičom a deťom za krásny príklad spolupráce školy a rodiny a teší sa na budúce projekty.

                                                                                                                                          PaedDr. Martina Krafčíková

      • Týždeň s DOPRAVNOU VÝCHOVOU

      • Do galérie Týždeň s DOPRAVNOU VÝCHOVOU boli pridané fotografie.

       Týždeň dopravnej výchovy na 1. stupni ZŠ

       V JESENI sa tradične na našej škole koná týždeň dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku. Tento školský rok to bolo od 16.9.2019 do 20.9.2019. Po overení teoretických vedomostí v triedach sa žiaci presunuli na dopravné ihrisko. Tam si overili svoje zručnosti v jazde na bicykloch, kolobežkách a upevnili si dopravné značky. 

      • Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Ak máte akékoľvek otázky ohľadne stravovania, alebo potrebujete neočakávane ráno od 7:00 - 7:30 h odhlásiť žiaka/dieťa zo stravy, volajte vedúcej ŠJ na nové pracovné číslo.

       Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:  0915 767 749