• Novinky

      • Jakubiansky slávik

      • Do galérie Jakubiansky slávik boli pridané fotografie.

       V kultúrnom dome v Jakubanoch sa 29.10.2019  stretli mladí speváci rusínskych ľudových  piesni.  Prišli si nielen zaspievať, ale aj vyspievať najlepšie umiestnenie v školskom kole – Jakubiansky slávik. Svojou hrou na hudobných nástrojoch nás rozveselili: Peter Sokol 4.A (akordeón), Kristínka Vaľková 4.A (husle), Tobiáš Stempa 3.A (akordeón) a Miriamka Vaľková (varhany). Našich spevákov prišli podporiť  rodičia a starí rodičia, ktorí si okrem spevu mohli vypočuť aj slohové práce našich žiakov na tému Babka a dedko. V závere súťaže bol vyhodnotený aj zber papiera, v ktorom boli odmenení žiaci 3.A triedy.

       Umiestnenie:

       Jakubiansky slávik: Kristínka a Miriamka Vaľkové 4.A

       Zlaté pásmo (1. miesto): Sárka Stempová 1.A, Ľubko Fidermák 1.A, Romanko Katrenič 1.A, Monika Štucková 2.A, Adrianka Chudíková 2.A, Viktória Lipovská 2.B, Emka Grajzingerová 2.B, Juliánka Firčová 3.A, Sofia Jakubianská 3.A, Kristínka Vaľková 4.A, Miriamka Vaľková 4.A, Vierka Dudová 4.A, Evka Vasiľová 4.A

       Strieborné pásmo (2. miesto): Ninka Bučková 1.A, Dominika Vasiľová 1.A. Dominika Katreničová 1.A,  Dominik Bačík 2.A, Melánia Regrutová 2.B, Karin Hajasteková 2.B, Mário Matľak 3.A, Jakub Červeňák 3.B

       Bronzové pásmo (3. miesto): Dávid Oračko 2.A, Vladimír Dunka 3.B

                                                                                                        Mgr. J. Jendrichovská

                                                                                                        Mgr. M. Kaletová

                                                                                                        PaedDr. K. Vasiľová

      • Projekt ZÁLOŽKA

      • Do galérie Projekt ZÁLOŽKA boli pridané fotografie.

       Projekt "Záložka" je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Vyhlasovateľ projektu vytvoril dvojice zo škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Našej škole bola vybratá partnerská škola v Jedľových Kostoľanoch. Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách VYV pod vedením Mgr. Ružbašanovej vytvorili záložky do kníh, ktoré sme v balíku poslali do Jedľových Kostoľan. Teraz čakáme na balík z Kostoľan a na prekvapenie v ňom.    PhDr. Nadežda Gregová

      • Babka, dedko v MŠ

      • Do galérie Babka, dedko v MŠ boli pridané fotografie.

       Ako každoročne už niekoľko rokov sa október  v našej Mš nesie v znamení mesiaca úcty k starším. Ani tento rok to nebolo ináč. Dňa 28.10. 2019 si  škôlkari pozvali na návštevu svojich starých rodičov aby im vo forme pesničiek, básničiek a divadielok predviedli čo sa za necelé dva mesiace naučili. Nechýbalo ani sladké a slané pohostenie, kávička a čajík na  povzbudenie.

      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Zber papiera

       Všetci veľmi dobre vieme, že recyklácia je pre prírodu aj pre nás  veľmi dôležitá a potrebná. V dňoch  1. a 2. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Spolu sme nazbierali 6 695 kg papiera. Prvý stupeň 3 535 kg a druhý 3 160 kg.

       Na prvom stupni zvíťazili žiaci 3.A triedy a na druhom stupni sa prví umiestnili žiaci 5.A triedy. Obidve triedy sa môžu tešiť na sladkú odmenu ale najdôležitejšie je, že sme všetci prispeli k ochrane našej prírody.

       Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom a taktiež ich rodičom, ktorí aktívne pomáhali svojim deťom pri zbere.

        PaedDr. Martina Krafčíková

        Mgr. Mária Gnebusová

      • Európsky týždeň športu

      • Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

       Európsky týždeň športu

       Športovanie a telesná výchova patrí ešte stále medzi najobľúbenejší predmet. Zapojiť sa do aktivít v rámci Európskeho týždňa športu do rôznych športových aktivít nebol pre našich žiakov žiaden problém. Športovali sme 1. októbra 2019 v našej krásnej novej telocvični v rôznych disciplínach. Nadšenie, chuť a zápal s akým žiaci športovali nás veľmi potešil a presvedčil, že deti majú k športu blízko a ešte sa našťastie natrvalo nenalepili na mobil či počítače.

       Športu zdar!!!!!!

       PaedDr. Martina Krafčíková

                                                                                                                                                  Mgr. Mária Gnebusová

      • Deň JABĹČKA v MŠ

      • Do galérie Deň JABĹČKA v MŠ boli pridané fotografie.

       Jeseň je čas dozrievania ovocia a tak sme to aj v našej materskej škole využili a upiekli si spolu s deťmi jablkový koláč ,na ktorom sme  si po obede všetci pochutili.

       Učiteľky MŠ

      • Exkurzia: Dukla, Svidník

      • Do galérie Exkurzia: Dukla, Svidník boli pridané fotografie.

       Dňa 2.10.2019 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku, kde im prostredníctvom odborného výkladu boli priblížené vystavené exponáty 1. a 2. sv. vojny na našom území. V neďalekom parku si prezreli delostreleckú techniku. V tesnej blízkosti areálu navštívili Pamätník sovietskej armády. Cestou na Duklu si prezreli časť Údolia smrti a Vojnový cintorín v Hunkovciach. Na vyhliadkovej veži na Dukle im bol sprostredkovaný výklad o bojoch Karpatsko-duklianskej operácie. Prezreli si pamätný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku – Pamätník čs. armádneho zboru. Cestou späť im bola priblížená história dreveného chrámu sv. Kozmu a Damiána v prvej pohraničnej obci vo Vyšnom Komárniku. V blízkom lese v katastri obce sa nachádza Náučný chodník bunkrami 3. čs. armády, tzv. zemlianky, ktoré si naši žiaci mohli vyskúšať. Exkurziu žiaci hodnotili ako poučnú a veľmi zaujímavú.

       PaedDr. Andrea Vaľková

      • Dievčatá ZŠ s MŠ Jakubany - víťazky okresného kola v cezpoľnom behu

      • Napriek nepriaznivému počasiu sa dňa 3.10.2019 uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Naša žiačka Monika Beskydová  si spomedzi 50-tich súťažiacich vybojovala 3. miesto. Dievčatá v zložení Monika Beskydová, Veronika Dufalaová a Laura Mačugová obsadili 1. miesto a postúpili na krajskú súťaž.

      • Európsky deň jazykov

      • Do galérie ZŠ: Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

            Ovládanie jazykov pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Aj kvôli tomu vyhlásili v EÚ 26. september za Európsky deň jazykov. Tohtoročný program sa v našej škole niesol v duchu rôznorodosti jedál nemeckej a anglickej kuchyne. Žiaci 9. ročníka Monika Beskydová a Ján Čopjak si pripravili prezentácie, v ktorých nám predstavili národné špeciality spomínaných krajín. Súčasťou programu bola aj ochutnávka  jedál, ktorú pripravil vyučujúce cudzích jazykov Mgr. Heretiková a Mgr. Kňazovická.  Anglická kuchyňa nám ponúkla arašidové maslo s toastom, tradičnú vyprážanú rybu s hranolčekmi a bohaté anglické raňajky. Nemecko sa prezentovalo známou Schwarzwaldskou višňovou tortou a typickou nemeckou klobáskou tzv. Bratwurst.  Na záver boli pre žiakov jednotlivých tried pripravené aktivity, počas ktorých si žiaci mohli overiť nielen svoje komunikačné schopnosti, ale aj vedomosti o pripravených jedlách. Takto strávený deň mal veľký úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Európskeho dňa jazykov, ktorý sa pokúsime obohatiť novými nápadmi.  

       Mgr. Nikola Heretiková