• Novinky

      • Detský čin pomoci - POĎAKOVANIE

      • Srdečné poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom za zapojenie sa do zbierky pod názvom Detský čin pomoci. Vaše dary v podobe hračiek, školských pomôcok a sladkostí boli 22.11.2019 odovzdané. Všetci obdarovaní vyjadrujú úprimné POĎAKOVANIE.

        

       „Žiadny láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nebude bez úžitku.“    Ezop

       PaedDr. Andrea Vaľková

      • Detský čin pomoci

      • Naša škola sa od 11.11 - 22. 11. 2019 zapája do akcie Detský čin pomoci - konkrétne do dvoch zbierok. V rámci tohto môžu žiaci priniesť školské pomôcky a sladkosti pre deti z krízového centra Dom Márie Magdalény v Žakovciach. A v rámci druhej zbierky môžete prostredníctvom žiakov prispieť hračkami pre deti postihnuté vojnou na Ukrajine (ide o siroty, ktorým rodičia zahynuli vo vojnovom konflikte na Ukrajine). 

      • Protidrogový týždeň

      • Do galérie Protidrogový týždeň boli pridané fotografie.

       V našej škole sa v rámci protidrogovej prevencie od 18.11. do 21.11. uskutočnili rôzne aktivity pre žiakov 2. stupňa, ktorými sme chceli predchádzať rôznym patologickým javom, pod názvom Protidrogový týždeň. V pondelok si žiaci protidrogovým koncertom mohli vypočuť autentické svedectvá členov skupiny Kalich. Utorok bol venovaný téme Obchodovanie s ľuďmi, kde sociálne pracovníčky GKCH Svidník oboznámili našich žiakov formou prednášky a besedy s nástrahami tejto reality. V stredu sme pokračovali témou Stop rasizmu, s ktorou nás konfrontovala výchovným koncertom hudobná skupina F6. Vyvrcholením celotýždňových aktivít bol žiacky florbalový turnaj, ktorého víťazmi sa stali žiaci z 8. A triedy.

                                                            PaedDr. Andrea Vaľková

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jakubanoch oznamuje, že podľa § 150 ods.5 školského zákona č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO v dňoch 22. a 25. novembra 2019 žiakom ZŠ s MŠ z prevádzkových dôvodov. 

       Základná škola, rovnako aj Materská škola budú v tieto dni zatvorené.

      • Plavecký výcvik žiakov 3. a 6. ročníka

      • Do galérie Plavecký výcvik žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

       V dňoch od 11. – 15.11. 2019 žiaci tretieho a šiesteho ročníka absolvovali plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni v Starej Ľubovni. Kvalifikovaní plaveckí inštruktori žiakov rozdelili do troch skupín a oboznámili ich s jednotlivými   plaveckými  štýlmi.

       Malí plavci počiatočný strach z vody rýchle prekonali, najmä po zvládnutí základných elementárnych plaveckých prvkov, ako ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody, či obraty a  skoky do vody.   Zdatnejší plavci sa v priebehu týždňa naučili plávať rôznymi spôsobmi (prsia, kraul, znak). V posledný deň výcviku žiaci predviedli všetko, čo sa naučili. Kurz zvládli na výbornú. Radosť mali nielen z diplomov, ale  predovšetkým zo zvládnutých plaveckých zručností. Plavecký výcvik však nebol iba o plávaní, hraní a súťažení, ale aj o zábave, nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu a v neposlednom rade o upevnení žiackeho kolektívu.

                                                                                                                                                  Mgr. J. Jendrichovská

      • Úspešní hokejbalisti

      • Do galérie Hokejbal boli pridané fotografie.

       Obec Nová Ľubovňa a Inštitút hokejových štúdií v spolupráci so ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni organizovali dňa 12.11.2019 kontrolný hokejbalový turnaj, v ktorom si žiaci 1. a 2. ročníka porovnali sily s rovesníkmi z okolitých základných škôl. V zápasoch podali bojovný výkon a získali 3.miesto.
       Našu školu reprezentovali títo žiaci: Benjamín Dufala, Tomáš Vojtovič, Tobias Štucka, Lukáš Dufala, Slavomír Katrenič, Marián Mačuga a Štefan Vojtovič.

       Mgr. Ivana Tyrpáková

      • Hasičky v MŠ

      • Do galérie Hasičky v MŠ boli pridané fotografie.

       V MŠ bolo opäť rušno. Tentokrát sme si v rámci spoznávania činnosti záchranárov pozvali naše úspešné ženy – Hasičky. Ich názorné ukážky deti veľmi zaujali a aj si s nami zasuťažili. Čokoládová medaila a maľovanka bola skvelým bonusom za pozornosť.

      • Poplatky za stravu

      • Podľa pokynov vedúcej ŠJ, ktoré ste obdržali na vytlačenom lístku od Vášho dieťaťa, môžete OD DNES do 30. 11. 2019 uskutočňovať úhrady za stravu (poplatky za stravu). Do budúcna stále platí, že úhrady robia rodičia výlučne podľa písomnych pokynov vedúcej ŠJ. 

      • Piknikový deň v MŠ

      • Do galérie Piknikový deň v MŠ boli pridané fotografie.

       V rámci Medzinárodného dňa Materských škôl  sme si  v našej Mš, zorganizovali dňa 5.11.2019 v spolupráci s rodičmi "Piknikový deň". Nechýbali dobrôtky v podobe domácich  koláčikov, šalátikov, teplého čajíku a pre mamky kávička. A hoci nám tento rok počasie veľmi neprialo, účasť a nálada boli výborné.      

                                                                                                                             Učiteľky MŠ