• Novinky

      • Predsa prišiel

      • Do galérie Mikuláš na 2. stupni KT boli pridané fotografie.

       Tak ako sa spieva v známej piesni: Nie sme zlí  ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

       Napriek všetkým našim vylomeninám, predsa nás prekvapil a prišiel. Dnes ani našu školu neobišiel Sv. Mikuláš. Žiakov 2. stupňa odmenil sladkosťami a deti mu zaspievali krásne vianočné koledy.

       Mgr.  Marcela Vargová

      • Mikulášske posedenie v ŠT

      • Do galérie Mikulášske posedenie v ŠT boli pridané fotografie.

        „ ...Vitaj v našej škole svätý Mikuláš...“

             Slová tejto piesne zazneli v úvode programu 6. decembra 2019 v krásne obnovenej telocvični našej školy, kde sa konalo Mikulášske posedenie  špeciálnych tried       za prítomnosti rodičov. Tejto slávnostnej chvíli, keď medzi deti prišiel Mikuláš, predchádzali dni príprav. Počas týchto dní sa v triedach viac recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili zaujímavý a pestrý program.

             V programe sa každý  snažil ukázať Mikulášovi svoju šikovnosť a snahu.

       Rodičia mali možnosť vidieť svoje deti recitovať vianočné básne, či zahrať sa na zvieratká .  Deti spievali koledy a vianočné piesne. Všetkých veľmi zaujali veselé tance druhákov a tretiakov, ale aj štvrtákov a piatakov, rovnako ako hip-hop starších žiakov.

           V závere si deti zatancovali spolu s Mikulášom, a ten ich potom potešil sladkými balíčkami. Pamiatkou na tieto čarovné chvíle budú pre deti aj fotografie s Mikulášom.

       Mgr. Natália Kaletová

      • Vianočná tržnica

      • Do galérie Vianočná tržnica a Mikuláš v KT boli pridané fotografie.

       Žiaci I. stupňa ZŠ si na Mikuláša užili atmosféru vianočných trhov. Obzerali, nakupovali a porovnávali nielen ceny, ale aj kvalitu výrobkov. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. K trhom patrí aj občerstvenie, ktorým bol výborný detský punč.

      • Výzva: Prineste VIANOČNÉ DEKORÁCIE!

      • Výbor ZRPŠ vyzýva všetkých šikovných rodičov, aby zhotovili so svojimi deťmi vianočné dekoratívne predmety, alebo výrobky, ktoré sa budú predávať dňa 13. 12. 2019 pri obecnom úrade na školských "Vianočných trhoch". Výrobky doneste triednym učiteľom najneskôr do 12. 12. 2019. 

      • Projekt ZÁLOŽKA - kvíz o prečítanej knihe

      • Do galérie Projekt ZÁLOŽKA - kvíz boli pridané fotografie.

       A máme to šťastne za sebou. Posledná aktivita projektu:  ,, Záložka... “ bol kvíz o prečítanej knihe. Žiaci 5. a 6. ročníka prečítali knihu Robin a jarný festival  (Kristin Earhart).

                       To, akí sú pozorní čitatelia, mohli dokázať svojimi odpoveďami. Najlepšími zo všetkých súťažiacich piatakov a šiestakov boli títo žiaci: Daniel Mačuga, Matúš Pribiš, Ema Vojtovičová, Matúš Hajastek. Druhé miesto obsadilo ďalšie piatacké družstvo. Tretí a štvrtí boli šiestaci.

       Mgr. Daniela Boršovská