• Novinky

      • Vianoce s deťmi

      • Do galérie ŠKD: Web stránka: Vianoce s deťmi boli pridané fotografie.

       „Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc!´´ Takto uviedli vianočný program Radko Štucka /8.A/ a Naďka Poľanská /8.A/.Potom už nasledovalo pestré pásmo vianočných piesní, spevu a tanca. Všetci žiaci zožali zaslúžený potlesk rodičov a prítomných divákov. Súčasťou podujatia boli aj Vianočné trhy, s výrobkami, ktoré pripravili učitelia a rodičia. Tak ako každý rok, aj teraz sme mysleli na ľudí v núdzi a usporiadali sme zbierku, ktorej výťažok sme poslali do Prešova (510 Eur).

                                                                                                    Mgr. J. Ružbašanová

      • Vianočná jazyková kaviareň

      • Do galérie Vianočná jazyková kaviareň boli pridané fotografie.

       Jazyková kaviareň pokračovala aj v mesiaci december. Žiaci mali možnosť sa oboznámiť s vianočnými zvykmi a jedlami Nemecka a Veľkej Británii.  Tohto predvianočného programu sa zúčastnili žiaci 7., 8. a 9. ročníka.

       Mgr.  N. Heretiková

      • Volejbalový turnaj

      • Do galérie Volejbalový turnaj boli pridané fotografie.

       V predvianočnom čase sa v našej novej telocvični uskutočnil volejbalový turnaj. Dňa 17.12.2019 sa postavilo družstvo žiačok zo 7., 8. a 9. ročníka tvárou v tvár súperkám zo ZŠ Za vodou a Gymnázia T. Vansovej zo Starej Ľubovne. Po vzájomných dueloch vzišlo konečné poradie – z víťazstva sa tešila ZŠ Za vodou, naše žiačky obsadili 2. miesto a na 3. mieste skončilo Gymnázium T. Vansovej.

                                                                                                                                                   Mgr. I. Tyrpáková

      • OZNAM

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 19. 12. 2019 z prevádzkových dôvodov bude vyučovanie ukončené 4. vyučovacou hodinou a ŠKD nebude v prevádzke. 

      • Pečenie medovníkov v MŠ

      • Do galérie Pečenie medovníkov v MŠ boli pridané fotografie.

       V škôlke máme nielen veselo, ako o nás väčšinou hovoria, ale vo štvrtok doobeda bolo aj voňavo. S vôňou škorice sa niesla vôňa klinčekov, badianu a samozrejme perníkového korenia. Veď sa piekli vianočné medovníky. Všetci usilovne, vaľkali, vykrajovali, ukladali na plech a po upečení si na nich aj pochutili.

      • Predsa prišiel

      • Do galérie Mikuláš na 2. stupni KT boli pridané fotografie.

       Tak ako sa spieva v známej piesni: Nie sme zlí  ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

       Napriek všetkým našim vylomeninám, predsa nás prekvapil a prišiel. Dnes ani našu školu neobišiel Sv. Mikuláš. Žiakov 2. stupňa odmenil sladkosťami a deti mu zaspievali krásne vianočné koledy.

       Mgr.  Marcela Vargová

      • Mikulášske posedenie v ŠT

      • Do galérie Mikulášske posedenie v ŠT boli pridané fotografie.

        „ ...Vitaj v našej škole svätý Mikuláš...“

             Slová tejto piesne zazneli v úvode programu 6. decembra 2019 v krásne obnovenej telocvični našej školy, kde sa konalo Mikulášske posedenie  špeciálnych tried       za prítomnosti rodičov. Tejto slávnostnej chvíli, keď medzi deti prišiel Mikuláš, predchádzali dni príprav. Počas týchto dní sa v triedach viac recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili zaujímavý a pestrý program.

             V programe sa každý  snažil ukázať Mikulášovi svoju šikovnosť a snahu.

       Rodičia mali možnosť vidieť svoje deti recitovať vianočné básne, či zahrať sa na zvieratká .  Deti spievali koledy a vianočné piesne. Všetkých veľmi zaujali veselé tance druhákov a tretiakov, ale aj štvrtákov a piatakov, rovnako ako hip-hop starších žiakov.

           V závere si deti zatancovali spolu s Mikulášom, a ten ich potom potešil sladkými balíčkami. Pamiatkou na tieto čarovné chvíle budú pre deti aj fotografie s Mikulášom.

       Mgr. Natália Kaletová

      • Vianočná tržnica

      • Do galérie Vianočná tržnica a Mikuláš v KT boli pridané fotografie.

       Žiaci I. stupňa ZŠ si na Mikuláša užili atmosféru vianočných trhov. Obzerali, nakupovali a porovnávali nielen ceny, ale aj kvalitu výrobkov. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. K trhom patrí aj občerstvenie, ktorým bol výborný detský punč.

      • Výzva: Prineste VIANOČNÉ DEKORÁCIE!

      • Výbor ZRPŠ vyzýva všetkých šikovných rodičov, aby zhotovili so svojimi deťmi vianočné dekoratívne predmety, alebo výrobky, ktoré sa budú predávať dňa 13. 12. 2019 pri obecnom úrade na školských "Vianočných trhoch". Výrobky doneste triednym učiteľom najneskôr do 12. 12. 2019. 

      • Projekt ZÁLOŽKA - kvíz o prečítanej knihe

      • Do galérie Projekt ZÁLOŽKA - kvíz boli pridané fotografie.

       A máme to šťastne za sebou. Posledná aktivita projektu:  ,, Záložka... “ bol kvíz o prečítanej knihe. Žiaci 5. a 6. ročníka prečítali knihu Robin a jarný festival  (Kristin Earhart).

                       To, akí sú pozorní čitatelia, mohli dokázať svojimi odpoveďami. Najlepšími zo všetkých súťažiacich piatakov a šiestakov boli títo žiaci: Daniel Mačuga, Matúš Pribiš, Ema Vojtovičová, Matúš Hajastek. Druhé miesto obsadilo ďalšie piatacké družstvo. Tretí a štvrtí boli šiestaci.

       Mgr. Daniela Boršovská