• Novinky

      • Plesali sme na FOLKLÓRNOM PLESE

      • Do galérie FOLKLÓRNY ples boli pridané fotografie.

       Pri príležitosti ukončenia prvého polroka školského roku 2019/20 sa na našej škole konal piaty ročník školského plesu, tohto roku to bol FOLKLÓRNY PLES. Podujatie sa stretlo s veľkou odozvou medzi žiakmi a aj učiteľkami. A tak ste mohli na parkete stretnúť tanečníčku v kroji z Jakubian, Malého Lipníka, Kamienky, Novej Ľubovne... . Deti a učitelia, ktorí nemali kroj mohli použiť v svojom “outfite„  nejaký folklórny prvok. Nálada bola výborná aj vďaka živej skupine Index. Všetci plesajúci odchádzali na prázdniny v dobrej nálade. Veríme, že im ju polročné známky nepokazia.

       učiteľky 2. stupňa KT

      • Karneval na 1.stupni KT

      • Do galérie Karneval na 1.stupni KT boli pridané fotografie.

       KARNEVAL 2020

       Dňa 31. 01. 2020 sa žiaci okrem polročného hodnotenia svojej práce mohli aj zabaviť. Konal sa totiž tradičný karneval. Všetky masky boli krásne a zaujímavé. Najkreatívnejšie boli aj ocenené. Žiaci tancovali, súťažili a v závere akcie sa tešili z tomboly.

       učiteľky 1. stupňa KT

      • Lyžiarsky výcvik 2020

      • Do galérie Lyžiarsky výcvik 2020 boli pridané fotografie.

       Mesiac január už tradične patrí lyžiarskemu výcviku. Tento rok sme sa ho zúčastnili v týždni od 20.-24.01.2020. Výcvik prebiehal doobedňajšou a poobedňajšou výučbou s prestávkami na obed a odpočinok. Každé ráno nás na svahu vítalo slnko, čo nás dobilo ešte väčšou energiou a chuťou učiť sa. Najväčšiu radosť žiakom urobili preteky v slalome, v ktorom sa snažili podať čo najlepší výkon, pretože víťazi získali medaily - 1. miesto obsadil Ľubomír Červeňák, 2. miesto získala Laura Mačugová a 3. miesto si vybojoval Fedor Faber.  Lyžiarsky výcvik bol aj o nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu a v neposlednom rade o upevnení žiackeho kolektívu.

       Mgr.  Ivana  Tyrpáková

      • Sokoliari v MŠ

      • Do galérie Sokoliari v MŠ boli pridané fotografie.

            Dňa 15.1.2020 nás v našej MŠ vďaka sponzorskému daru manželov Furtkevičovcov navštívili sokoliari Majstra Vagana. Deti si naživo mohli pozrieť a pohladkať sovu, myšiaka ale aj kráľa vtákov –  Orla skalného.

       Učiteľky MŠ

      • Poplatky za stravu

      • Úhrady za stravu (žiaci ZŠ) robia rodičia výlučne podľa písomných pokynov vedúcej ŠJ.

       Prosíme preto rodičov, aby neuhrádzali žiadne čiastkové (mesačné) platby za stravu (podľa informácie z edupage), až kým obdržia vytlačené lístky od vedúcej ŠJ. Na lístku bude presný pokyn k úhrade, podľa ktorého môžu rodičia následne spraviť sumárnu úhradu (viac mesiacov naraz).

      • Naši koledníci v RÍME

      • Do galérie Koledníci v RÍME boli pridané fotografie.

       V dňoch od 28.12.2019 do 2.1.2020 sa slovenskí koledníci pripojili ku koledníkom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska a Maďarska, aby sa tak zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom Františkom. Toto stretnutie sa konalo v rámci akcie „Dobrá novina“. V mene slovenských koledníkov si pre požehnanie tohto roku išli naši koledníci.

       Sprievodným programom tejto cesty bolo koledovanie v Ríme a vo Vatikáne. Skupinka navštívila a svojím koledovaním potešila Slovenské pápežské kolégium, otca kardinála Jozefa Tomka, Veľvyslanectvo SR pri Svätej Stolici, Pápežskú švajčiarsku gardu a Vatikánsky rozhlas.

       Vyvrcholením bola novoročná svätá omša so Svätým Otcom Františkom, pri ktorej obetné dary spolu s dvomi nemeckými koledníčkami priniesol aj zástupca koledníkov zo Slovenska, žiak našej školy Adam Faber (5.A). Celá cesta bola pre zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom.Zdroj: Fotografie sú pre toto spravodajské použitie prevzaté z archívu Dobrá novina, a archívu Vatican News.

       PaedDr. Andrea Vaľková

       Zdroj: Fotografie sú pre toto spravodajské použitie prevzaté z archívu Dobrá novina, a archívu Vatican News.