• Novinky

      • DOMÁCE ÚLOHY a RTVS 2 vysielanie

      • Ako sa žiak (rodič) dokliká k svojim domácim úlohám tu na edupage:


       1. Na hlavnej stránke tejto edupage sa myšou zrolujte (posuňte) celkom dole a nájdite sekciu "Rýchle odkazy".
       2. V tejto sekcii kliknite na "Domáce úlohy".
       3. Ďalej vyberte svoju triedu a riaďte sa pokynmi učiteľov v jednotlivých domácich úlohách pre daný deň.

       Poznámka: Úlohy sú aktualizované denne.

        

       Dávame do pozornosti aj RTVS 2, ktorá v čase od 9:15 - 10:45 h (čas sa môže meniť) zaradila do TV programu vysielanie pre žiakov, v ktorom je približené učivo žiakom ZŠ. 
        

      • Oznam MŠ - APRÍL

      • Odporúčame rodičom, akékoľvek vzdelávanie realizovať formou hry. Pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, vizuomotoriky, rozvíjať predstavivosť, pamäť, pozornosť, sústredenie, orientácia v priestore (pravá, ľavá strana), podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov. Psychomotorické zručnosti, pohytovej koordinácie na posilnenie obratnosti a telesnej zdatnosti. Odporúčame tiež prácu s pracovnými zošitmi.

       Témy na APRÍL:

       ► Prišla JAR 

       ► Jarné kvety 

       ► Prileteli vtáčiky 

       ► Zvieratká a ich mláďatá 

       ► Veľká noc - sviatky a tradície.

        

       Zápis do MŠ bude prebiehať v MÁJI, bližšie informácie budú k dispozícii po 27. 04. 2020. 

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu!

      • Od 30. 03. 2020 (pondelok) až do odvolania sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školu v Jakubanoch z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu.

       Prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená.

       V priestoroch areálu školy je prísny zákaz vstupu:

       • na multifunkčné ihrisko
       • do telocvične školy

       Žiadame všetkých rodičov a žiakov, aby pozorne sledovali oznamy na webovej stránke školy, kde budeme zverejňovať ďalšie pokyny a takisto odkazy v Edupage, kde budú elektronicky zasielané úlohy pre žiakov.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

       PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy

      • Dôležitý oznam!

      • Riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany oznamuje rodičom a žiakom základnej školy, materskej školy a školského klubu detí, že z dôvodu bezpečnostných opatrení vzhľadom na Covid – 19 udeľuje riaditeľské voľno na piatok 13.03.2020.

       Od pondelka 16.03.2020 až do piatku 27.03.2020 vrátane, sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území Slovenskej republiky prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch. Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená. Ďakujeme za pochopenie.