• Novinky

      • Prezenčné vzdelávanie ZŠ s MŠ: JÚN 2020


      • Na základe pokynu MŠ SR, RÚVZ a zriaďovateľa - Obec Jakubany, Základná škola s materskou školou, Jakubany začína prezenčné vzdelávanie žiakov 0.-5. ročníka KT a ŠT a detí MŠ od 1. 6. 2020.

       Žiak bude zaradený do prezenčného vzdelávania na základe PRIHLÁŠKY zákonného zástupcu a dodržania všetkých podmienok uvedených v prihláške.

       Pre stiahnutie prihlášky kliknite tu:

       Prihlaska_pre_deti_MS_(JUN_2020).docx  (po termíne neaktívna)

       Prihlaska_pre_ziakov_ZS_(JUN_2020).docx  (po termíne neaktívna)


       Vyplnenú PRIHLÁŠKU v písomnej forme je potrebné doručiť do školskej schránky (pri hlavnom vstupe do školy - vpravo od malej bráničky)  do 24.5.2020 (nedeľa).


       Pri nástupe do ZŠ a MŠ musí zákonný zástupca (alebo žiak) priniesť so sebou VYHLÁSENIE zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré je nie staršie ako 3 dni.

       Pre stiahnutie vyhlásenia (prehlásenia) kliknite tu:

       Prehlasenie_zak.zastupcu_dietata_MS.docx  

       Vyhlasenie_zak.zastupcu_ziaka_ZS.docx​​​​​​​


       V prípade, že zákonný zástupca si nemá kde Prihlášku a Vyhlásenie vytlačiť, môže si tieto dokumenty vyzdvihnúť na školskej vrátnici od 8. do 13. hod. každý pracovný deň.      • Oznam MŠ - JÚN

      • Témy na vzdelávanie pre mesiac JÚN:

       ► Mať sviatok je príjemné - MDD

       ► Exotické zvieratá - ZOO

       ► Život okolo vodných tokov, hmyz

       ► Bezpečne a prázdniny

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • Súťaž: Biblia očami detí a mládeže

      • Do galérie Súťaž: Biblia očami detí a mládeže boli pridané fotografie.

       Aj v tomto školskom roku sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže zapojili žiaci našej školy. Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Výtvarne boli zobrazované témy Exodus 1 – 24, Kniha proroka Jonáša a evanjelium podľa Jána. Súťaž bola rozdelená do ôsmych kategórií. Úspešnými v krajskom kole boli tieto naše žiačky: 2. kategória (1-2.ročník) – 1. miesto – Sára Stempová, 1. A, 3. kategória (3.-4.ročník) – 1. miesto Melánia Katreničová, 2. miesto Miriam Vaľková, 3. miesto Kristína Vaľková, všetky zo 4. A, 4. kategória (5.-6.ročník) – Michaela Štucková z 5. A. Víťazné práce postupujú do celoslovenského kola. Víťazkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

        PaedDr. Andrea Vaľková