• Novinky

      • Netradičné otvorenie š.r. 2020/2021

      • Slávnostné a zároveň netradičné otvorenie nového školského roku 2020/2021 prebehlo za dodržania prísnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v obmedzenom režime.

       Žiaci 2.-9. ročníka boli privítaní triednymi učiteľmi v triedach. Našich najmladších žiakov 1. a 0. ročníka ZŠ privítalo vedenie školy, starosta obce, ako aj triedne učiteľky na školskom dvore. Po krátkych príhovoroch boli žiaci za prítomnosti triednej učiteľky sprevádzaní do svojej novej triedy. 

       Všetkým želáme úspešné vykročenie do nového školského roku a bezproblémový priebeh vzdelávania pri plnom zdraví po celý rok. 

       PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy