• Novinky

      • Predsa prišiel

      • Do galérie Mikuláš na 2. stupni KT boli pridané fotografie.

       Tak ako sa spieva v známej piesni: Nie sme zlí  ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

       Napriek všetkým našim vylomeninám, predsa nás prekvapil a prišiel. Dnes ani našu školu neobišiel Sv. Mikuláš. Žiakov 2. stupňa odmenil sladkosťami a deti mu zaspievali krásne vianočné koledy.

       Mgr.  Marcela Vargová

      • Mikulášske posedenie v ŠT

      • Do galérie Mikulášske posedenie v ŠT boli pridané fotografie.

        „ ...Vitaj v našej škole svätý Mikuláš...“

             Slová tejto piesne zazneli v úvode programu 6. decembra 2019 v krásne obnovenej telocvični našej školy, kde sa konalo Mikulášske posedenie  špeciálnych tried       za prítomnosti rodičov. Tejto slávnostnej chvíli, keď medzi deti prišiel Mikuláš, predchádzali dni príprav. Počas týchto dní sa v triedach viac recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili zaujímavý a pestrý program.

             V programe sa každý  snažil ukázať Mikulášovi svoju šikovnosť a snahu.

       Rodičia mali možnosť vidieť svoje deti recitovať vianočné básne, či zahrať sa na zvieratká .  Deti spievali koledy a vianočné piesne. Všetkých veľmi zaujali veselé tance druhákov a tretiakov, ale aj štvrtákov a piatakov, rovnako ako hip-hop starších žiakov.

           V závere si deti zatancovali spolu s Mikulášom, a ten ich potom potešil sladkými balíčkami. Pamiatkou na tieto čarovné chvíle budú pre deti aj fotografie s Mikulášom.

       Mgr. Natália Kaletová

      • Vianočná tržnica

      • Do galérie Vianočná tržnica a Mikuláš v KT boli pridané fotografie.

       Žiaci I. stupňa ZŠ si na Mikuláša užili atmosféru vianočných trhov. Obzerali, nakupovali a porovnávali nielen ceny, ale aj kvalitu výrobkov. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. K trhom patrí aj občerstvenie, ktorým bol výborný detský punč.

      • Výzva: Prineste VIANOČNÉ DEKORÁCIE!

      • Výbor ZRPŠ vyzýva všetkých šikovných rodičov, aby zhotovili so svojimi deťmi vianočné dekoratívne predmety, alebo výrobky, ktoré sa budú predávať dňa 13. 12. 2019 pri obecnom úrade na školských "Vianočných trhoch". Výrobky doneste triednym učiteľom najneskôr do 12. 12. 2019. 

      • Projekt ZÁLOŽKA - kvíz o prečítanej knihe

      • Do galérie Projekt ZÁLOŽKA - kvíz boli pridané fotografie.

       A máme to šťastne za sebou. Posledná aktivita projektu:  ,, Záložka... “ bol kvíz o prečítanej knihe. Žiaci 5. a 6. ročníka prečítali knihu Robin a jarný festival  (Kristin Earhart).

                       To, akí sú pozorní čitatelia, mohli dokázať svojimi odpoveďami. Najlepšími zo všetkých súťažiacich piatakov a šiestakov boli títo žiaci: Daniel Mačuga, Matúš Pribiš, Ema Vojtovičová, Matúš Hajastek. Druhé miesto obsadilo ďalšie piatacké družstvo. Tretí a štvrtí boli šiestaci.

       Mgr. Daniela Boršovská

      • Detský čin pomoci - POĎAKOVANIE

      • Srdečné poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom za zapojenie sa do zbierky pod názvom Detský čin pomoci. Vaše dary v podobe hračiek, školských pomôcok a sladkostí boli 22.11.2019 odovzdané. Všetci obdarovaní vyjadrujú úprimné POĎAKOVANIE.

        

       „Žiadny láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nebude bez úžitku.“    Ezop

       PaedDr. Andrea Vaľková

      • Protidrogový týždeň

      • Do galérie Protidrogový týždeň boli pridané fotografie.

       V našej škole sa v rámci protidrogovej prevencie od 18.11. do 21.11. uskutočnili rôzne aktivity pre žiakov 2. stupňa, ktorými sme chceli predchádzať rôznym patologickým javom, pod názvom Protidrogový týždeň. V pondelok si žiaci protidrogovým koncertom mohli vypočuť autentické svedectvá členov skupiny Kalich. Utorok bol venovaný téme Obchodovanie s ľuďmi, kde sociálne pracovníčky GKCH Svidník oboznámili našich žiakov formou prednášky a besedy s nástrahami tejto reality. V stredu sme pokračovali témou Stop rasizmu, s ktorou nás konfrontovala výchovným koncertom hudobná skupina F6. Vyvrcholením celotýždňových aktivít bol žiacky florbalový turnaj, ktorého víťazmi sa stali žiaci z 8. A triedy.

                                                            PaedDr. Andrea Vaľková

      • Plavecký výcvik žiakov 3. a 6. ročníka

      • Do galérie Plavecký výcvik žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

       V dňoch od 11. – 15.11. 2019 žiaci tretieho a šiesteho ročníka absolvovali plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni v Starej Ľubovni. Kvalifikovaní plaveckí inštruktori žiakov rozdelili do troch skupín a oboznámili ich s jednotlivými   plaveckými  štýlmi.

       Malí plavci počiatočný strach z vody rýchle prekonali, najmä po zvládnutí základných elementárnych plaveckých prvkov, ako ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody, či obraty a  skoky do vody.   Zdatnejší plavci sa v priebehu týždňa naučili plávať rôznymi spôsobmi (prsia, kraul, znak). V posledný deň výcviku žiaci predviedli všetko, čo sa naučili. Kurz zvládli na výbornú. Radosť mali nielen z diplomov, ale  predovšetkým zo zvládnutých plaveckých zručností. Plavecký výcvik však nebol iba o plávaní, hraní a súťažení, ale aj o zábave, nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu a v neposlednom rade o upevnení žiackeho kolektívu.

                                                                                                                                                  Mgr. J. Jendrichovská

      • Detský čin pomoci

      • Naša škola sa od 11.11 - 22. 11. 2019 zapája do akcie Detský čin pomoci - konkrétne do dvoch zbierok. V rámci tohto môžu žiaci priniesť školské pomôcky a sladkosti pre deti z krízového centra Dom Márie Magdalény v Žakovciach. A v rámci druhej zbierky môžete prostredníctvom žiakov prispieť hračkami pre deti postihnuté vojnou na Ukrajine (ide o siroty, ktorým rodičia zahynuli vo vojnovom konflikte na Ukrajine). 

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jakubanoch oznamuje, že podľa § 150 ods.5 školského zákona č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO v dňoch 22. a 25. novembra 2019 žiakom ZŠ s MŠ z prevádzkových dôvodov. 

       Základná škola, rovnako aj Materská škola budú v tieto dni zatvorené.

      • Úspešní hokejbalisti

      • Do galérie Hokejbal boli pridané fotografie.

       Obec Nová Ľubovňa a Inštitút hokejových štúdií v spolupráci so ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni organizovali dňa 12.11.2019 kontrolný hokejbalový turnaj, v ktorom si žiaci 1. a 2. ročníka porovnali sily s rovesníkmi z okolitých základných škôl. V zápasoch podali bojovný výkon a získali 3.miesto.
       Našu školu reprezentovali títo žiaci: Benjamín Dufala, Tomáš Vojtovič, Tobias Štucka, Lukáš Dufala, Slavomír Katrenič, Marián Mačuga a Štefan Vojtovič.

       Mgr. Ivana Tyrpáková

      • Hasičky v MŠ

      • Do galérie Hasičky v MŠ boli pridané fotografie.

       V MŠ bolo opäť rušno. Tentokrát sme si v rámci spoznávania činnosti záchranárov pozvali naše úspešné ženy – Hasičky. Ich názorné ukážky deti veľmi zaujali a aj si s nami zasuťažili. Čokoládová medaila a maľovanka bola skvelým bonusom za pozornosť.

      • Poplatky za stravu

      • Podľa pokynov vedúcej ŠJ, ktoré ste obdržali na vytlačenom lístku od Vášho dieťaťa, môžete OD DNES do 30. 11. 2019 uskutočňovať úhrady za stravu (poplatky za stravu). Do budúcna stále platí, že úhrady robia rodičia výlučne podľa písomnych pokynov vedúcej ŠJ. 

      • Piknikový deň v MŠ

      • Do galérie Piknikový deň v MŠ boli pridané fotografie.

       V rámci Medzinárodného dňa Materských škôl  sme si  v našej Mš, zorganizovali dňa 5.11.2019 v spolupráci s rodičmi "Piknikový deň". Nechýbali dobrôtky v podobe domácich  koláčikov, šalátikov, teplého čajíku a pre mamky kávička. A hoci nám tento rok počasie veľmi neprialo, účasť a nálada boli výborné.      

                                                                                                                             Učiteľky MŠ

      • Jakubiansky slávik

      • Do galérie Jakubiansky slávik boli pridané fotografie.

       V kultúrnom dome v Jakubanoch sa 29.10.2019  stretli mladí speváci rusínskych ľudových  piesni.  Prišli si nielen zaspievať, ale aj vyspievať najlepšie umiestnenie v školskom kole – Jakubiansky slávik. Svojou hrou na hudobných nástrojoch nás rozveselili: Peter Sokol 4.A (akordeón), Kristínka Vaľková 4.A (husle), Tobiáš Stempa 3.A (akordeón) a Miriamka Vaľková (varhany). Našich spevákov prišli podporiť  rodičia a starí rodičia, ktorí si okrem spevu mohli vypočuť aj slohové práce našich žiakov na tému Babka a dedko. V závere súťaže bol vyhodnotený aj zber papiera, v ktorom boli odmenení žiaci 3.A triedy.

       Umiestnenie:

       Jakubiansky slávik: Kristínka a Miriamka Vaľkové 4.A

       Zlaté pásmo (1. miesto): Sárka Stempová 1.A, Ľubko Fidermák 1.A, Romanko Katrenič 1.A, Monika Štucková 2.A, Adrianka Chudíková 2.A, Viktória Lipovská 2.B, Emka Grajzingerová 2.B, Juliánka Firčová 3.A, Sofia Jakubianská 3.A, Kristínka Vaľková 4.A, Miriamka Vaľková 4.A, Vierka Dudová 4.A, Evka Vasiľová 4.A

       Strieborné pásmo (2. miesto): Ninka Bučková 1.A, Dominika Vasiľová 1.A. Dominika Katreničová 1.A,  Dominik Bačík 2.A, Melánia Regrutová 2.B, Karin Hajasteková 2.B, Mário Matľak 3.A, Jakub Červeňák 3.B

       Bronzové pásmo (3. miesto): Dávid Oračko 2.A, Vladimír Dunka 3.B

                                                                                                        Mgr. J. Jendrichovská

                                                                                                        Mgr. M. Kaletová

                                                                                                        PaedDr. K. Vasiľová

      • Projekt ZÁLOŽKA

      • Do galérie Projekt ZÁLOŽKA boli pridané fotografie.

       Projekt "Záložka" je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Vyhlasovateľ projektu vytvoril dvojice zo škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Našej škole bola vybratá partnerská škola v Jedľových Kostoľanoch. Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách VYV pod vedením Mgr. Ružbašanovej vytvorili záložky do kníh, ktoré sme v balíku poslali do Jedľových Kostoľan. Teraz čakáme na balík z Kostoľan a na prekvapenie v ňom.    PhDr. Nadežda Gregová

      • Babka, dedko v MŠ

      • Do galérie Babka, dedko v MŠ boli pridané fotografie.

       Ako každoročne už niekoľko rokov sa október  v našej Mš nesie v znamení mesiaca úcty k starším. Ani tento rok to nebolo ináč. Dňa 28.10. 2019 si  škôlkari pozvali na návštevu svojich starých rodičov aby im vo forme pesničiek, básničiek a divadielok predviedli čo sa za necelé dva mesiace naučili. Nechýbalo ani sladké a slané pohostenie, kávička a čajík na  povzbudenie.