• Novinky

      • Plavecký výcvik

      • V týždni od 12.11.-16.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili plaveckého výcviku. Výcvik absolvovalo 40 žiakov, a to z 3., 4., 5. a 6. ročníka. Niektorí z nich si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosit, iní sa zasa priúčali plaveckým spôsobom - prsia, znak, kraul. Deti sa veľmi tešili z toho, že sa za tento týždeň naučili plávať, za čo boli ocenení Mokrým vysvedčením a sladkou odmenou.

      • Naši hokejbalisti prehrali až vo finále

      • Inštitút hokejových štúdií zorganizoval 8.11.2018 hokejbalový turnaj pre žiakov 3. a 4. ročníka. Naši žiaci jednoznačne vyhrali skupinu a vo finále nastúpili proti víťazovi z druhej skupiny – ZŠ Komenského, v ktorom tesne prehrali 2:3.

      • Postupujeme na krajské kolo

      • Veronika Dufalová, Katarína Haladejová a Laura Mačugová. Tieto žiačky nás reprezentovali na okresnom kole v stolnom tenise dňa 7.5. 2018. Po víťazstvách nad ZŠ Levočská 4:1 a ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom 4:3 obsadili prvé miesto a postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 28.2.2019 v Spišskej Starej Vsi.

      • Tatranskí rytieri - spoznávanie tatranskej prírody

      • V dňoch 17.a 18. októbra sme sa zúčastnili exkurzie v Starom Smokovci pod vedením Mgr. Jackovej, PaedDr. Vresilovičovej a G. Mačugovej. Táto exkurzia bola odmenou za 1. miesto v celoslovenskej environmentálnej súťaži Tatranskí rytieri organizovanou ministerstvom životného prostredia, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Deň sme začali nástupom do vlaku, ktorým sme cestovali do Starého Smokovca. Po príchode do Smokovca sme išli lanovkou na Hrebienok, kde sme absolvovali túru ku Bilíkovej chate a krásnym vodopádom. Spoznávali sme krásy Tatranského národného parku, získavali nové vedomosti a poznatky o tomto čarovnom mieste. Hlbokým zážitkom bolo ubytovanie v Grand hoteli Smokovec, kde sme mali izby s vlastným TV, vaňou, wellness oblečením a krásnym výhľadom na hory. Po ubytovaní sme sa všetci osprchovali, užívali si služby hotela a išli sme do hotelovej reštaurácie na skvelú večeru pri sviečkach. Po večeri sme sa išli vykúpať do bazéna, kde sme sa poriadne vybláznili spolu s pani učiteľkami. Spalo sa nám výborne, lebo sme boli príjemne unavení z túry a bazéna. Ráno sme zbalili veci a išli na raňajky, ktoré boli veľmi bohaté formou švédskych stolov s bohatou ponukou teplých a studených jedál. Po výdatných raňajkách sme sa presunuli na vlakovú stanicu a odišli domov. Domov sme odchádzali plní zážitkov z prekrásnej Tatranskej prírody plnej slniečka a radosti zo života.

       PaedDr. Ivana Vresilovičová

      • Okresné kolo v stolnom tenise

      • Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise. Po dvoch hladkých výhrach so ZŠ Komenského a ZŠ s MŠ Jarabina 4:0 a tesnej prehre 2:4 so ZŠ Veľký Lipník sme nakoniec bojovali o bronzové medaily. V súboji o tretie miesto sme podľahli ZŠ Levočskej 3:4 a obsadili konečné 4. miesto. Našu školu reprezentovali Mário Duda, Rastislav Štucka, Sebastián Mrug a Martin Krivoňák.

        

       Celkové poradie:

       1. ZŠ s MŠ Haligovce
       2. ZŠ s MŠ Veľký Lipník
       3. ZŠ Levočská 6, Stará Ľubovňa
       4. ZŠ s MŠ Jakubany 151
       5. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
       6. ZŠ s MŠ Jarabina
       7. ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
      • 100. výročie vzniku ČSR

      • Dňa 26.10.2018 si celá škola pripomenula 100. výročie vzniku ČSR. V rámci celoškolského projektového dňa si žiaci pozreli prezentácie o histórii a osobnostiach prvej republiky, prezreli si veci dennej potreby, staré fotografie, mapy, peniaze či poštové známky z daného obdobia. Výstupom projektového dňa sú plagáty, nástenky, ktoré budú súčasťou výzdoby tried a spoločných priestorov v škole.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje, že podľa § 150 ods 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR  č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach  o organizácii školského roka v znení vyhlášky  č. 518/2010 Z. z.

        

       poskytuje riaditeľské voľno

       dňa 29. októbra 2018 (pondelok)

       žiakom Základnej školy s materskou školou Jakubany z prevádzkových dôvodov.

        

       Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

       Riadne vyučovanie začína  po jesenných prázdninách 05.11.2018.

        

                                                                                                                            PaedDr. Michal Hanečák - riaditeľ školy

        

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje svojim žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 bude

        

       3. septembra 2018 (pondelok) o 9:00 hod na školskom dvore.

        

       Žiaci si donesú so sebou iba prezuvky a po slávnostnom otvorení pôjdu do svojich tried.