• Novinky

      • Výlet Starý Smokovec

      • Víťazi súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu, žiaci 6.A a 7.A, sa dňa 29.05.2019 zúčastnili výletu, ktorý im bol odmenou za ich tvorivosť a úsilie. Žiaci navštívili Tricklandiu v Starom Smokovci, kde prežili chvíle zázrakov a optických ilúzií v jednej z najnavštevovanejších atrakcií v Tatrách, taktiež mali možnosť sa dostať do sveta rozprávok, sveta plného zrkadiel, obrazov, trikov a umenia. Výlet bol pre nich plný zážitkov. Tento výlet bude určite motiváciou pre žiakov školy v budúcoročnej súťaži.  

      • MDD v MŠ

      • Deti ako smetí a slniečko schované, tak sme využili chodbové priestory našej Mš na športovú olympiádu, na ktorej úlohou detí bolo precvičovanie klenby nôh chôdzou po lane, hádzanie loptičkou na cieľ, podliezanie a preskakovanie nízkych prekážok, cesta tunelom a strechovým vrecom. Odmenou za prejavenú odvahu a vytrvalosť bola malá sladkosť a veľká medaila.   

      • Duchnovičov Prešov - okresné kolo

      • 28. mája 2019 sa konala v priestoroch Okresného úradu v Starej Ľubovni súťaž v prednese poézie a prózy v rusínskom jazyku. Táto súťaž nesie názov Duchnovičov Prešov a pravidelne ju organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku. Našu školu úspešne reprezentovali: Sárka Stempová (MŠ), ktorá vo svojej kategórii obsadila 1. miesto, Tobiáš Stempa (2.A) sa umiestnil na  3. mieste, Kristínka Vaľková a Miriamka Vaľková obsadili vo svojich kategóriách tiež 3. miesta. Recitátorom srdečne blahoželáme a Sárke držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.

      • Liečivé bylinky v MŠ

      • Deti spoznávali a pomenovávali liečivé bylinky, určovali účinky na zdravie človeka, riešili modelové situácie pri ohrození života a zdravia – „Čo by som robil keby.... „

      • Pečenie pizze v ŠKD

      • Upršaný deň sme sa rozhodli spestriť si pečením pizze. Žiaci si priniesli suroviny a sami si pizzu nachystali. Učili sme sa spolupráci a precvičili si praktické zručnosti. Pizza sa vydarila a všetkým chutila.

      • Ocenenie víťazov súťaže Biblia očami detí a mládeže

      • Vo štvrtok 9. mája 2019 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, arcibiskupa a metropolitu, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom či metropolitnom kole.

       Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde im bola predstavená história a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Ján. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. V príhovore vladyka Ján povzbudil mladých výtvarníkov, aby naďalej rozvíjali talent, ktorý dostali od Boha, aby ho nezakopali, ale využívali k oslave nášho Stvoriteľa.

      • Mediálna výchova ako prierezová tematika

      • Piatok 26.apríla bol na našej škole venovaný mediálnej výchove – prierezovej tematike  ŠkVP. Počas celého dňa  formou prezentácií, prednášok, aktivít  bola vytváraná  schopnosť žiakov  selektívne pristupovať  k médiám, k ich využívaniu,  ku kritickému posudzovaniu ich posolstva.

       Okrem triednych učiteľov, ktorí pracovali so svojimi triedami, sme pozvali aj odborníkov na danú problematiku: Mgr. Miriamu Rybovičovú  z Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, kpt. Ing. Milana Ženčucha , referenta  - špecialistu skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ v Starej Ľubovni.

       Počas celého dňa žiaci prejavili veľký záujem o danú tému, aktívne sa zapájali do diskusií, či už v triede alebo počas prednášok,  v záverečnom  dotazníku ukázali, že si z celého dňa odniesli množstvo poznatkov a veríme , že aj vedomostí a schopností. Súčasťou celodenných aktivít bola aj súťaž o najkrajší reklamný plagát  na   vybrané produkty, ktorá bude vyhodnotená v pondelok 29. apríla.

      • Úspešní na súťažiach!

      • Marec nebýva len mesiacom knihy, ale rovnako aj mesiacom, v ktorom sa konajú rôzne vedomostné či literárne súťaže.

       Dňa 19.3.2019 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, na ktorom bola úspešná TIMEA KATRENIČOVÁ – 4.A. Jej výborný prednes bol odmenený diplomom.

       V utorok 26.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo PYTAGORIÁDY v kategórii Z3, Z4 A Z5. Úspešnými boli:

       Kategória Z3: Úspešný riešiteľ – Adam Dufala, 3.A

       Kategória Z4: 3. miesto – Daniel Mačuga, 4.A, Úspešný riešiteľ – Martina Mačugová, 4.A

       Srdečne blahoželáme!!!                                                            

                                                                                                                                              PaedDr. Martina Krafčíková

      • Predplavecká príprava

      • 12.4.2019 deti MŠ úspešne ukončili predplaveckú prípravu. Za odvahu a usilovnosť dostali mokré vysvedčenie a sladkú odmenu.

      • Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže

      • Asociácia za život a rodinu so sídlom v Bratislave vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Rodina a Základné ľudské právo na život“.  S myšlienkou „Prečo je rodina dôležitá? Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka?“ pracovali naši piati žiaci (Róbert Červeňák – 6. A, Melánia Katreničová, Miriam a Kristína Vaľkové a Viera Dudová z 3. A) a so svojimi výtvarnými prácami sa zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Na výsledky čakáme.

      • Aj tento rok úspešne na Biblickej súťaži

      • 21. marca 2019 sa v priestoroch základnej školy vo Veľkom Lipníku konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: v A. kategórii Juliána Firčová, Tobiáš Stempa a Alex Ulman z 2. A, ktorí obsadili 1. miesto, v B. kategórii Miriam Vaľková, Kristína Vaľková z 3. A a Daniel Mačuga zo 4. A, tí obsadili 4. miesto a v 1. kategórii Radoslava Mačugová a Marek Mariančík z 5. A a Laura Mačugová zo 6. A, toto družstvo obsadilo 2. miesto.   Na krajské kolo do Prešova postúpili z 1. miesto žiaci z 2. Tam 10. apríla obsadili pekné 4. miesto. Víťazom blahoželáme.

      • Biblia očami detí

      • Aj tohto školského roku sa  do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojili naši žiaci. Vo svojich kategóriach sa umiestnili: Sára Stempová, MŠ s prácou „Podobenstvo o rozsievačovi“ na 1. mieste, Melánia Katreničová 3. A s prácou „Petrov výkrik: „Pane, zachráň ma!““ na 1. mieste, Kristína Vaľková 3. A s prácou „Rút zbiera klásky na Bózovom poli“ na 3. Mieste a Tomáš Štucka z 5. A s prácou „Krížová cesta“ na 3. mieste. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 9. mája 2019 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

      • Východní svätí pre súčasnosť

      • Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Žiaci našej školy sa viacerými prácami zapojili aj do tohto projektu a na krajské kolo postúpilo 9 výtvarných prác, ktoré sa však na tejto úrovni neumiestnili. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa tohto roku mohli zamerať na život, dielo či posolstvo Sedempočetníkov – sv. Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu.

      • Výsledky jarnej časti súťaže o najkrajšiu triedu

      • Cieľom tejto súťaže tried na druhom stupni KT bolo zaktivizovať žiakov pri skrášlení prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho dňa – čiže triedy. Zimná časť súťaže sa skončila víťazstvom 7.A triedy. Vo výzdobách jednotlivých tried sa veľkou mierou odráža aj zanietenosť triednych učiteliek, ich fantázia a zručnosť.

       Porota v zložení  Mgr. Kaletová, PaedDr.Čarnotová Jankurová /učiteľky ŠT/ rozhodla takto:

       1. miesto - 6.A   / triedna učiteľka Mgr. Stašenková /
       2. miesto - 7.A   / triedna učiteľka Mgr. Vargová /
       3. miesto - 5.B   / triedna učiteľka  Mgr. Ružbašanová/

       Veľkou motiváciou súťaže bola aj hlavná cena – školský výlet pre triedu zadarmo. V júni, po dohode s riaditeľom školy PaedDr. Hanečákom, si žiaci 7.A a 6.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do realizácie výzdoby triedy užijú celodenný výlet. Blahoželáme!

      • Čarovné semienka

      • P. uč. K. Ulmanová formou zážitkového učenia predviedla deťom  siatie zeleninky. Všetky kelimky sme si označili, budeme ich polievať a pozorovať klíčenie a rast.

      • Nauč ma mamka básničku

      • Deti sa doma s mamkami usilovne učili, aby každé z nich mohlo predniesť svoju obľúbenú básničku. Strávili sme príjemné predpoludnie a všetkým mamkám za usilovnosť ďakujeme.

      • Divadielko - Hrniec medu

      • Keďže marec je mesiac knihy, v ktorých sa skrýva veľa rozprávok, p. uč. K. Ulmanová pripravila pre deti dramatizáciu rozprávky – Hrniec medu. Deti sledovali príbeh vĺčka a prefíkanej líšky s ponaučením, že klamať kamarátovi sa nepatrí.

      • Jazyková kaviareň

      • Žiaci základných škôl, ktorí sa učia cudzí jazyk, majú málo možností precvičiť si komunikáciu v danom jazyku. Učiteľky anglického a nemeckého jazyka uvažovali, ako svojim žiakom umožniť komunikovať v týchto jazykoch v prirodzených komunikačných situáciách. Dňa 13. marca sme prvý krát otvorili jazykovú kaviareň. Je určená pre žiakov so záujmom o cudzí jazyk. Cieľom tejto kaviarne je motivovať žiakov komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku v rôznych situáciách a predovšetkým v inom prostredí, ako sú školské lavice. Každé stretnutie sa bude realizovať na inú tému. Téma prvého stretnutia bola Café/Cafe. Žiaci si precvičili ako si objednať jedlo a nápoje a vyskúšali si aj rolu čašníkov. V jazykovej kaviarni je povinné komunikovať iba v anglickom a nemeckom jazyku. Tento nápad sa stretol s veľkou odozvou u všetkých pozvaných žiakov, ktorí sa spolu  s učiteľkami  Heretikovou a Kňazovickou tešia  na ďalšie stretnutie v apríli.