• Novinky

      • Návšteva 1. ročníka

      • latDňa 5.12.2018 sme s 5-6 ročnými deťmi MŠ navštívili 1. ročník ZŠ. Prváci nám predviedli, čo všetko sa už od septembra naučili – zahrali sme sa s veselými písmenkami a číslicami, zaspievali si spoločne známe pesničky. Za odvahu a aktivitu nás čakala sladká odmena. Ďakujeme p. učiteľkám A. Palgutovej a M.Falatovej.

      • Mikuláš

      • 6. december je každý rok očakávaný deň pre deti i dospelých. Ináč tomu nebolo ani tohto roku.  Do našej školy zavítala vzácna návšteva. Kto? No predsa svätý Mikuláš! So svojimi pomocníkmi obdarúval všetky deti ale,  aj dospelých. Len čert obišiel opäť naprázdno.  Bol to deň plný prekvapení i zázrakov. Spoločne sa tešíme na Vianoce.

      • Beseda so zdravotníčkou

      • V rámci tradičných zážitkových aktívit sa v ŠT dňa 6.12. uskutočnila beseda so zdravotnou sestrou p. Mgr. Helenkou Majkutovou, ktorú zorganizovala p. uč. I. Vresilovičová.  Žiaci sa dozvedeli o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch, popáleninách, strate vedomia, ale aj o užívaní liekov. Keďže bol v ten deň Mikuláš, v závere boli aktívni žiaci odmení vianočným svetríkom a teplými chráničmi na uši, aby neprechladli. Pani sestrička ich odmenila aj sladkou čokoládou, čo žiaci odmenili veľkým potleskom.

      • Mikuláš v ŠT

      • Dňa 5.12. sa v špeciálnych triedach uskutočnila predvianočná Mikulášska besiedka pod vedením p. učiteliek M. Jackovej a I. Vresilovičovej.  Mikuláš si pozrel pekný kultúrny program s básničkami, pesničkami a tancom, ktorý žiaci pripravili s p. učiteľkami. Žiaci sa snažili ukázať čo v nich je a v závere boli odmenení mikulášskym balíčkom.

      • Čarovné Vianoce

      • Žiaci našej školy zažili jedinečnú atmosféru predvianočného obdobia v nádhernom prostredí hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. Dozvedeli sa, aké boli Vianoce našich predkov na dedine, zažili atmosféru šľachtickej štedrej večere, veľkým zážitkom bola ochutnávka tradičných jedál, ale aj samotná príprava pečenia oblátok a liatie olova. Taktiež si mohli pozrieť, ako vyzeral vianočný stromček či vianočné darčeky našich predkov. Celý zážitok umocnilo natáčanie do televízie, ktoré bolo odvysielané 5. decembra o 17:30 na STV2.

      • Našu škôlku navštívil "šašo" Viktor

      • Dňa 4.12.2018 sa v našej MŠ konal hudobno-zábavný koncert s Viktorom. Deti sa aktívne zapájali, napodobňovali domáce a lesné zvieratká, dokonca sa zoznámili s ich hlasmi a pohybmi. Veľkým zážitkom bola pre deti pieseň „Afrika“, pri ktorej sa naučili rôzne cudzie jazyky. Na záver koncertu si všetci spolu zacvičili, zatancovali a vyšantili sa pri piesni „Šašo“.

      • Víťazi okresného kola technickej olympiády

      • Dňa 29.11.2018 sa na ZŠ Komenského v Starej Ľubovni konalo okresné kolo technickej olympiády. Naša dvojica  Martin Krivoňák / 8.A/  a Rastislav Štucka / 9.A/ vyhrala 1.miesto v kategórii žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Blahoželáme a budeme im držať palce na krajskom kole vo februári.

      • Jakubiansky slávik

      • Dňa 23.11.2018 sa v rámci protidrogového týždňa uskutočnila spevácka súťaž Jakubiansky slávik. Našich spevákov prišli podporiť aj rodičia a starí rodičia, ktorí boli pozvaní do kultúrneho domu. Starí rodičia si mohli okrem spevu vypočuť aj slohové práce našich žiakov na tému Babka a dedko. V závere súťaže bol vyhodnotený aj zber papiera, v ktorom boli odmenení žiaci 2.A triedy.

      • Poznávame záchranárov

      • Dňa 21.11.2018 našu materskú školu navštívil v rámci tematického týždňa „Poznávame záchranárov“ p. Ing. Milan Ženčuch, člen policajného zboru dopravného oddelenia, ktorý deťom pomocou prezentácie a názorných ukážok  vysvetlil dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky.    

      • Protidrogový týždeň

      • V dňoch 19.-23. novembra 2018 sa uskutočnil na našej škole Protidrogový týždeň. V rámci tohto týždňa žiaci druhého stupňa absolvovali súbor prednášok s protidrogovou tematikou. Vypočuli si skutočný príbeh bývalého narkomana, dnes klienta Gréckokatolíckej charity v Prešove, ktorý úspešne absolvoval liečenie a dostal druhú šancu na život. Taktiež si žiaci pozreli dokumentárny film a výhercovia zberu papiera, t.j. 9.A, si prevzali chutnú tortu. 

      • Plavecký výcvik

      • V týždni od 12.11.-16.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili plaveckého výcviku. Výcvik absolvovalo 40 žiakov, a to z 3., 4., 5. a 6. ročníka. Niektorí z nich si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosit, iní sa zasa priúčali plaveckým spôsobom - prsia, znak, kraul. Deti sa veľmi tešili z toho, že sa za tento týždeň naučili plávať, za čo boli ocenení Mokrým vysvedčením a sladkou odmenou.

      • Naši hokejbalisti prehrali až vo finále

      • Inštitút hokejových štúdií zorganizoval 8.11.2018 hokejbalový turnaj pre žiakov 3. a 4. ročníka. Naši žiaci jednoznačne vyhrali skupinu a vo finále nastúpili proti víťazovi z druhej skupiny – ZŠ Komenského, v ktorom tesne prehrali 2:3.

      • Postupujeme na krajské kolo

      • Veronika Dufalová, Katarína Haladejová a Laura Mačugová. Tieto žiačky nás reprezentovali na okresnom kole v stolnom tenise dňa 7.5. 2018. Po víťazstvách nad ZŠ Levočská 4:1 a ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom 4:3 obsadili prvé miesto a postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 28.2.2019 v Spišskej Starej Vsi.

      • Tatranskí rytieri - spoznávanie tatranskej prírody

      • V dňoch 17.a 18. októbra sme sa zúčastnili exkurzie v Starom Smokovci pod vedením Mgr. Jackovej, PaedDr. Vresilovičovej a G. Mačugovej. Táto exkurzia bola odmenou za 1. miesto v celoslovenskej environmentálnej súťaži Tatranskí rytieri organizovanou ministerstvom životného prostredia, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Deň sme začali nástupom do vlaku, ktorým sme cestovali do Starého Smokovca. Po príchode do Smokovca sme išli lanovkou na Hrebienok, kde sme absolvovali túru ku Bilíkovej chate a krásnym vodopádom. Spoznávali sme krásy Tatranského národného parku, získavali nové vedomosti a poznatky o tomto čarovnom mieste. Hlbokým zážitkom bolo ubytovanie v Grand hoteli Smokovec, kde sme mali izby s vlastným TV, vaňou, wellness oblečením a krásnym výhľadom na hory. Po ubytovaní sme sa všetci osprchovali, užívali si služby hotela a išli sme do hotelovej reštaurácie na skvelú večeru pri sviečkach. Po večeri sme sa išli vykúpať do bazéna, kde sme sa poriadne vybláznili spolu s pani učiteľkami. Spalo sa nám výborne, lebo sme boli príjemne unavení z túry a bazéna. Ráno sme zbalili veci a išli na raňajky, ktoré boli veľmi bohaté formou švédskych stolov s bohatou ponukou teplých a studených jedál. Po výdatných raňajkách sme sa presunuli na vlakovú stanicu a odišli domov. Domov sme odchádzali plní zážitkov z prekrásnej Tatranskej prírody plnej slniečka a radosti zo života.

       PaedDr. Ivana Vresilovičová

      • Okresné kolo v stolnom tenise

      • Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise. Po dvoch hladkých výhrach so ZŠ Komenského a ZŠ s MŠ Jarabina 4:0 a tesnej prehre 2:4 so ZŠ Veľký Lipník sme nakoniec bojovali o bronzové medaily. V súboji o tretie miesto sme podľahli ZŠ Levočskej 3:4 a obsadili konečné 4. miesto. Našu školu reprezentovali Mário Duda, Rastislav Štucka, Sebastián Mrug a Martin Krivoňák.

        

       Celkové poradie:

       1. ZŠ s MŠ Haligovce
       2. ZŠ s MŠ Veľký Lipník
       3. ZŠ Levočská 6, Stará Ľubovňa
       4. ZŠ s MŠ Jakubany 151
       5. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
       6. ZŠ s MŠ Jarabina
       7. ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
      • 100. výročie vzniku ČSR

      • Dňa 26.10.2018 si celá škola pripomenula 100. výročie vzniku ČSR. V rámci celoškolského projektového dňa si žiaci pozreli prezentácie o histórii a osobnostiach prvej republiky, prezreli si veci dennej potreby, staré fotografie, mapy, peniaze či poštové známky z daného obdobia. Výstupom projektového dňa sú plagáty, nástenky, ktoré budú súčasťou výzdoby tried a spoločných priestorov v škole.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje, že podľa § 150 ods 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR  č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach  o organizácii školského roka v znení vyhlášky  č. 518/2010 Z. z.

        

       poskytuje riaditeľské voľno

       dňa 29. októbra 2018 (pondelok)

       žiakom Základnej školy s materskou školou Jakubany z prevádzkových dôvodov.

        

       Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

       Riadne vyučovanie začína  po jesenných prázdninách 05.11.2018.

        

                                                                                                                            PaedDr. Michal Hanečák - riaditeľ školy

        

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje svojim žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 bude

        

       3. septembra 2018 (pondelok) o 9:00 hod na školskom dvore.

        

       Žiaci si donesú so sebou iba prezuvky a po slávnostnom otvorení pôjdu do svojich tried.