• Novinky

      • Oznam MŠ - APRÍL

      • Odporúčame rodičom, akékoľvek vzdelávanie realizovať formou hry. Pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, vizuomotoriky, rozvíjať predstavivosť, pamäť, pozornosť, sústredenie, orientácia v priestore (pravá, ľavá strana), podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov. Psychomotorické zručnosti, pohytovej koordinácie na posilnenie obratnosti a telesnej zdatnosti. Odporúčame tiež prácu s pracovnými zošitmi.

       Témy na APRÍL:

       ► Prišla JAR 

       ► Jarné kvety 

       ► Prileteli vtáčiky 

       ► Zvieratká a ich mláďatá 

       ► Veľká noc - sviatky a tradície.

        

       Zápis do MŠ bude prebiehať v MÁJI, bližšie informácie budú k dispozícii po 27. 04. 2020. 

        

       Helena Kňazovická, zástupkyňa RŠ pre MŠ

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu!

      • Od 30. 03. 2020 (pondelok) až do odvolania sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školu v Jakubanoch z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu.

       Prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená.

       V priestoroch areálu školy je prísny zákaz vstupu:

       • na multifunkčné ihrisko
       • do telocvične školy

       Žiadame všetkých rodičov a žiakov, aby pozorne sledovali oznamy na webovej stránke školy, kde budeme zverejňovať ďalšie pokyny a takisto odkazy v Edupage, kde budú elektronicky zasielané úlohy pre žiakov.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

       PaedDr. Michal Hanečák, riaditeľ školy

      • Dôležitý oznam!

      • Riaditeľ ZŠ s MŠ Jakubany oznamuje rodičom a žiakom základnej školy, materskej školy a školského klubu detí, že z dôvodu bezpečnostných opatrení vzhľadom na Covid – 19 udeľuje riaditeľské voľno na piatok 13.03.2020.

       Od pondelka 16.03.2020 až do piatku 27.03.2020 vrátane, sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území Slovenskej republiky prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch. Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená. Ďakujeme za pochopenie.

      • Futsalový turnaj - okresné kolo

      • Do galérie Futsalový turnaj boli pridané fotografie.

       Žiaci 2. stupňa sa dňa 19.02.2020 zúčastnili na futsalovom turnaji v Športovej hale v Starej Ľubovni. Začiatok patril našim, prvý zápas s Mníškom nad Popradom vyhrali 8:1, v druhom zápase v prvej časti vyhrávali 3:0, no v druhej časti sa im nad žiakmi z Veľkého Lipníka nepodarilo vyhrať a nakoniec ich súper zdolal 5:3. V poslednom, najnapínavejšom zápase s Plavnicou, prehrali 1:0 a nepostúpili zo skupiny, no svojimi výkonmi nesklamali.

       Mgr. Ivana Tyrpáková

      • Hokejový turnaj starších žiakov

      • Do galérie Futsalový turnaj - okresné kolo boli pridané fotografie.

       Žiaci 7., 8. a 9. ročníka si zmerali sily v hokejovom turnaji, ktorý sa uskutočnil v Novej Ľubovni. Po ťažkých a vyrovnaných zápasoch sa chlapci prebojovali až do finále, v ktorom však prehrali a z výhry sa tešila ZŠ Nová Ľubovňa, našim patrilo 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnili školy ZŠ s MŠ Plavnica a ZŠ Za vodou. Počasie nám prialo a my sme si tak užili príjemný športový deň.

       Mgr. Ivana Tyrpáková

      • Valentínska jazyková kaviareň

      • Do galérie Valentínska jazyková kaviareň boli pridané fotografie.

       Pri príležitosti sv. Valentína (14. február) sa v našej škole uskutočnila valentínska jazyková kaviareň. Pre žiakov boli pripravené aktivity, ktoré sa niesli vo valentínskom duchu. Mali možnosť zaspievať si známu anglickú pieseň ako aj popriať si valentínske priania v nemeckom jazyku. Sviatok zamilovaných si pripomenuli žiaci 7., 8. a 9. ročníka.                                                                                                                                       Mgr. Heretiková

      • Poplatky za stravu

      • Od dnes môžu rodičia uskutočňovať úhrady za stravu (najneskôr do konca FEBRUÁRA) a to presne podľa pokynov na vytlačenom lístku, ktorý obdržali od vedúcej ŠJ.

       V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne stravovania

       kontaktujte vedúcu školskej jedálne na mobilnom čísle:  0915 767 749.

        

        

        

      • Chrípkové prázdniny

      • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Jakubany oznamuje rodičom, že v zmysle usmernenia MŠ SR  č. 15/2005 a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, vyhlasuje pre žiakov základnej školy chrípkové prázdniny v dňoch od 5. februára  do 7. februára 2020 t.j. streda, štvrtok a piatok,  z dôvodu chrípkovej epidémie na našej škole.

       Vyučovanie v základnej škole bude pokračovať od pondelka 10. februára 2020.

       Materská škola bude v týchto dňoch riadne v prevádzke.

      • Plesali sme na FOLKLÓRNOM PLESE

      • Do galérie FOLKLÓRNY ples boli pridané fotografie.

       Pri príležitosti ukončenia prvého polroka školského roku 2019/20 sa na našej škole konal piaty ročník školského plesu, tohto roku to bol FOLKLÓRNY PLES. Podujatie sa stretlo s veľkou odozvou medzi žiakmi a aj učiteľkami. A tak ste mohli na parkete stretnúť tanečníčku v kroji z Jakubian, Malého Lipníka, Kamienky, Novej Ľubovne... . Deti a učitelia, ktorí nemali kroj mohli použiť v svojom “outfite„  nejaký folklórny prvok. Nálada bola výborná aj vďaka živej skupine Index. Všetci plesajúci odchádzali na prázdniny v dobrej nálade. Veríme, že im ju polročné známky nepokazia.

       učiteľky 2. stupňa KT

      • Karneval na 1.stupni KT

      • Do galérie Karneval na 1.stupni KT boli pridané fotografie.

       KARNEVAL 2020

       Dňa 31. 01. 2020 sa žiaci okrem polročného hodnotenia svojej práce mohli aj zabaviť. Konal sa totiž tradičný karneval. Všetky masky boli krásne a zaujímavé. Najkreatívnejšie boli aj ocenené. Žiaci tancovali, súťažili a v závere akcie sa tešili z tomboly.

       učiteľky 1. stupňa KT

      • Lyžiarsky výcvik 2020

      • Do galérie Lyžiarsky výcvik 2020 boli pridané fotografie.

       Mesiac január už tradične patrí lyžiarskemu výcviku. Tento rok sme sa ho zúčastnili v týždni od 20.-24.01.2020. Výcvik prebiehal doobedňajšou a poobedňajšou výučbou s prestávkami na obed a odpočinok. Každé ráno nás na svahu vítalo slnko, čo nás dobilo ešte väčšou energiou a chuťou učiť sa. Najväčšiu radosť žiakom urobili preteky v slalome, v ktorom sa snažili podať čo najlepší výkon, pretože víťazi získali medaily - 1. miesto obsadil Ľubomír Červeňák, 2. miesto získala Laura Mačugová a 3. miesto si vybojoval Fedor Faber.  Lyžiarsky výcvik bol aj o nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu a v neposlednom rade o upevnení žiackeho kolektívu.

       Mgr.  Ivana  Tyrpáková

      • Sokoliari v MŠ

      • Do galérie Sokoliari v MŠ boli pridané fotografie.

            Dňa 15.1.2020 nás v našej MŠ vďaka sponzorskému daru manželov Furtkevičovcov navštívili sokoliari Majstra Vagana. Deti si naživo mohli pozrieť a pohladkať sovu, myšiaka ale aj kráľa vtákov –  Orla skalného.

       Učiteľky MŠ

      • Poplatky za stravu

      • Úhrady za stravu (žiaci ZŠ) robia rodičia výlučne podľa písomných pokynov vedúcej ŠJ.

       Prosíme preto rodičov, aby neuhrádzali žiadne čiastkové (mesačné) platby za stravu (podľa informácie z edupage), až kým obdržia vytlačené lístky od vedúcej ŠJ. Na lístku bude presný pokyn k úhrade, podľa ktorého môžu rodičia následne spraviť sumárnu úhradu (viac mesiacov naraz).