• Novinky

      • Púšťanie šarkanov - MŠ

      • Do galérie Púšťanie šarkanov - MŠ boli pridané fotografie.

       Dňa 16.10.2019 aj naši predškoláci 4.triedy využili krásne jesenné počasie na púšťanie šarkanov pri obecnom úrade.

       Učiteľky MŠ

      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Zber papiera

       Všetci veľmi dobre vieme, že recyklácia je pre prírodu aj pre nás  veľmi dôležitá a potrebná. V dňoch  1. a 2. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Spolu sme nazbierali 6 695 kg papiera. Prvý stupeň 3 535 kg a druhý 3 160 kg.

       Na prvom stupni zvíťazili žiaci 3.A triedy a na druhom stupni sa prví umiestnili žiaci 5.A triedy. Obidve triedy sa môžu tešiť na sladkú odmenu ale najdôležitejšie je, že sme všetci prispeli k ochrane našej prírody.

       Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom a taktiež ich rodičom, ktorí aktívne pomáhali svojim deťom pri zbere.

        PaedDr. Martina Krafčíková

        Mgr. Mária Gnebusová

      • Európsky týždeň športu

      • Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

       Európsky týždeň športu

       Športovanie a telesná výchova patrí ešte stále medzi najobľúbenejší predmet. Zapojiť sa do aktivít v rámci Európskeho týždňa športu do rôznych športových aktivít nebol pre našich žiakov žiaden problém. Športovali sme 1. októbra 2019 v našej krásnej novej telocvični v rôznych disciplínach. Nadšenie, chuť a zápal s akým žiaci športovali nás veľmi potešil a presvedčil, že deti majú k športu blízko a ešte sa našťastie natrvalo nenalepili na mobil či počítače.

       Športu zdar!!!!!!

       PaedDr. Martina Krafčíková

                                                                                                                                                  Mgr. Mária Gnebusová

      • Deň JABĹČKA v MŠ

      • Do galérie Deň JABĹČKA v MŠ boli pridané fotografie.

       Jeseň je čas dozrievania ovocia a tak sme to aj v našej materskej škole využili a upiekli si spolu s deťmi jablkový koláč ,na ktorom sme  si po obede všetci pochutili.

       Učiteľky MŠ

      • Exkurzia: Dukla, Svidník

      • Do galérie Exkurzia: Dukla, Svidník boli pridané fotografie.

       Dňa 2.10.2019 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku, kde im prostredníctvom odborného výkladu boli priblížené vystavené exponáty 1. a 2. sv. vojny na našom území. V neďalekom parku si prezreli delostreleckú techniku. V tesnej blízkosti areálu navštívili Pamätník sovietskej armády. Cestou na Duklu si prezreli časť Údolia smrti a Vojnový cintorín v Hunkovciach. Na vyhliadkovej veži na Dukle im bol sprostredkovaný výklad o bojoch Karpatsko-duklianskej operácie. Prezreli si pamätný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku – Pamätník čs. armádneho zboru. Cestou späť im bola priblížená história dreveného chrámu sv. Kozmu a Damiána v prvej pohraničnej obci vo Vyšnom Komárniku. V blízkom lese v katastri obce sa nachádza Náučný chodník bunkrami 3. čs. armády, tzv. zemlianky, ktoré si naši žiaci mohli vyskúšať. Exkurziu žiaci hodnotili ako poučnú a veľmi zaujímavú.

       PaedDr. Andrea Vaľková

      • Dievčatá ZŠ s MŠ Jakubany - víťazky okresného kola v cezpoľnom behu

      • Napriek nepriaznivému počasiu sa dňa 3.10.2019 uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Naša žiačka Monika Beskydová  si spomedzi 50-tich súťažiacich vybojovala 3. miesto. Dievčatá v zložení Monika Beskydová, Veronika Dufalaová a Laura Mačugová obsadili 1. miesto a postúpili na krajskú súťaž.

      • Európsky deň jazykov

      • Do galérie ZŠ: Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

            Ovládanie jazykov pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Aj kvôli tomu vyhlásili v EÚ 26. september za Európsky deň jazykov. Tohtoročný program sa v našej škole niesol v duchu rôznorodosti jedál nemeckej a anglickej kuchyne. Žiaci 9. ročníka Monika Beskydová a Ján Čopjak si pripravili prezentácie, v ktorých nám predstavili národné špeciality spomínaných krajín. Súčasťou programu bola aj ochutnávka  jedál, ktorú pripravil vyučujúce cudzích jazykov Mgr. Heretiková a Mgr. Kňazovická.  Anglická kuchyňa nám ponúkla arašidové maslo s toastom, tradičnú vyprážanú rybu s hranolčekmi a bohaté anglické raňajky. Nemecko sa prezentovalo známou Schwarzwaldskou višňovou tortou a typickou nemeckou klobáskou tzv. Bratwurst.  Na záver boli pre žiakov jednotlivých tried pripravené aktivity, počas ktorých si žiaci mohli overiť nielen svoje komunikačné schopnosti, ale aj vedomosti o pripravených jedlách. Takto strávený deň mal veľký úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Európskeho dňa jazykov, ktorý sa pokúsime obohatiť novými nápadmi.  

       Mgr. Nikola Heretiková

      • Poplatky za stravné

      • Žiadame rodičov, aby sami podľa informácie z edupage konta neuhrádzali poplatky za stravu svojich žiakov/detí v ZŠ s MŠ. POPLATKY ZA STRAVNÉ VYKONAJÚ RODIČIA VÝLUČNE NA ZÁKLADE VYTLAČENÝCH PODKLADOV OD VEDÚCEJ ŠJ (vedúca vytlačí potrebné informácie pre úhradu na lístky, ktoré budú žiakom rozdané, teda žiak prinesie domov lístok so sumou a ďalšími údajmi pre úhradu).  

      • ZBER PAPIERA

      • Utorok 1. októbra 2019 - žiaci 2. stupňa na 1. vyučovacej hodine

       Streda 2. októbra 2019 -  žiaci 1. stupňa na 1. vyučovacej hodine

      • Jesenné kreácie

      • Do galérie ZŠ: Jesenné kreácie boli pridané fotografie.

       Posledný septembrový týždeň sa niesol v jesennom duchu. V rámci projektu „Zdravá škola“ sme sa opäť zapojili do súťaže o najkrajšiu jesennú ikebanu a najchutnejšiu jesennú pochúťku. Do prípravy pochúťky sa zapojilo 42 detí z 1. stupňa, ktorým pri príprave výrazne pomáhali mamky.

       Nádhernú výstavu, ktorá dráždila chuťové poháriky, mohli vidieť a vystavené pochúťky degustovať rodičia počas rodičovského združenia. Vedenie projektu „Zdravá škola“ ďakuje všetkým rodičom a deťom za krásny príklad spolupráce školy a rodiny a teší sa na budúce projekty.

                                                                                                                                          PaedDr. Martina Krafčíková

      • Týždeň s DOPRAVNOU VÝCHOVOU

      • Do galérie Týždeň s DOPRAVNOU VÝCHOVOU boli pridané fotografie.

       Týždeň dopravnej výchovy na 1. stupni ZŠ

       V JESENI sa tradične na našej škole koná týždeň dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku. Tento školský rok to bolo od 16.9.2019 do 20.9.2019. Po overení teoretických vedomostí v triedach sa žiaci presunuli na dopravné ihrisko. Tam si overili svoje zručnosti v jazde na bicykloch, kolobežkách a upevnili si dopravné značky. 

      • Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Ak máte akékoľvek otázky ohľadne stravovania, alebo potrebujete neočakávane ráno od 7:00 - 7:30 h odhlásiť žiaka/dieťa zo stravy, volajte vedúcej ŠJ na nové pracovné číslo.

       Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:  0915 767 749

     • Nový školský rok 2019/2020
      • Nový školský rok 2019/2020

      • Otvorenie nového školského roku 2019/2020 sa uskutoční v pondelok dňa 02. 09. 2019 o 9.00 h na školskom dvore. 

       Žiaci si so sebou zoberú prezuvky. Materská škôlka je v tento deň v plnej prevádzke. Prihláseným žiakom ZŠ začína stravovanie od utorka (03. 09. 2019).
     • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
      • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

      • Žiaci, ktorí sa na školské obedy doposiaľ neprihlásili (neodovzdali prihlášku - zápisný lístok vedúcej ŠJ spolu s potvrdením o zaplatení zálohy - napr.ústrižok šeku, potvrdenie o platbe z IB), nech tak urobia ihneď - najneskôr do stredy 28.8.2019 do 9.00 h ráno. V tento deň je prihlasovanie na obedy pre SEPTEMBER uzatvorené. Pri odovzdaní prihlášky si každý žiak u vedúcej ŠJ v hotovosti zakúpi ČIP za sumu 2,- €, ktorý slúži na preberanie stravy pre každý deň.

       Po odovzdaní prihlášky, je každý žiak na obedy automaticky prihlásený pre každý deň. Na tejto školskej webovej stránke sa žiak prihlási na svoje žiacke konto (údaje z min.školského roku, alebo nové od tr.učiteľky). ODHLÁSENIE z obedu je možné ELEKTRONICKY na webovej stránke (klik sekcia "Žiaci a rodičia", ďalej klik "Jedálny lístok") najneskôr do 14:00 hod. a to DEŇ VOPRED!!! Vo výnimočných prípadoch - napr. v prípade náhleho ochorienia, sa môže žiak (rodič za žiaka) z obedu odhlásiť v deň obedu najneskôr do 7:30 h ráno osobne/telefonicky u vedúcej ŠJ.
      • Hurááááááááááááááá na prázdniny

      • Predškoláci 2018/2019

      • Bezpečnosť na cestách

      • Absencia teoretických vedomostí, nedostatok praktických zručností, nedisciplinovanosť, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, často vedie  k dopravným nehodám. Za pár dni sú prázdniny a preto žiaci 1. stupňa špeciálnych tried mali možnosť hravou formou zopakovať si pravidlá bezpečnosti na ceste.  V rámci animovanej interaktívnej dopravnej výchovy si žiaci precvičili a upevnili svoje poznatky a vedomosti o chodcoch a cyklistoch. Uvedomili si, prečo je dôležité poznať pravidlá chodca, uplatňovať ich pri hre, prechádzaní cez vozovku, prečo je dôležitý  správny vystroj a vybavenie bicykla. Získali informácie o tom, kde všade sa môžu ako cyklisti pohybovať. Zopakovali si zásady bezpečnej jazdy na bicykli. V minikvíze si overili svoje vedomosti o dopravných značkách a ich funkciách. Vonku na dopravnom ihrisku si zahrali hru na navigátora a pokračovali v jazde zručnosti. Žiaci boli poučení o tom, že pri pohybovaní sa na ceste musia dbať nielen na vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných. Vedieť že: „Opatrnosti nie je nikdy dosť.“

       Mgr. M. Jacková