• Novinky

      • Koncoročný výlet Hozelec

      • Škôlkari upevňovali a rozvíjali pohybové schopnosti a zručnosti – Beh, Chôdza, Lezenie hrou na zábavných atrakciách vo FanVile – Hozelec.

      • Školský výlet na Spišský hrad

      • Žiaci 1. – 5. ročníka si vychutnali krásne slnečné počasie na Spišskom hrade. Okrem prehliadky expozície hradu si aj zasúťažili v disciplínach, ktoré sú typické pre hradné nádvorie. Veď posúďte sami... Cestou späť si ešte pozreli gejzír Sivá brada.

      • Festival študentského remesla v Kežmarku

      • Aj tento školský rok boli žiaci deviateho ročníka špeciálnych tried v rámci koncoročného výletu  na festivale študentského remesla v Kežmarku. Okrem stredných škôl sa v Kežmarku prezentovali i základné školy a aj niekoľko remeselníckych cechov a združení. Tohtoročný festival bol venovaný 750. výročiu udelenia mestských práv, obdobiu gotiky, renesancie a baroka, čo sme mohli vidieť aj krátkej scénke v rámci slávnostného otvorenia festivalu. Spozorovali sme aj známe osobnosti Celeste Buckingham , Aleša Mlátilíka, ale i Gizku Oňovú. V areáli hradu i pred ním predvádzali svoju zručnosť mladí kováči, murári, krajčíri, či rezbári, všetci dobovo oblečení. Naši žiaci mali možnosť sa niečo dozvedieť o prvých osadníkov pod Tatrami, ktorí sa venovali rybolovu, chovu dobytka a oviec, ale aj vidieť ako vyzerala  rybárska osada, osada pastierov a osada strážcov hraníc. Predvádzanie remesiel tradičnými technikami sa žiakom veľmi páčilo, pretože nemali veľmi predstavu o remeslách. Videli historické prevedenie tohto remeslá u stolárov, ktorí vyrezávali korýtka u murárov, ktorí  opravovali hradný múr, ale i krajčírov pri tvorení historického odevu. Nechýbala nám ani ochutnávka hornouhorských jedál, rómskeho národného jedla góje  a kotlíkového guľášu. Byť v areáli hradu a nevidieť hrad z vnútra by bolo len na škodu, preto sme náš výlet  zakončili prehliadkou Kežmarského hradu, v ktorom  jednotlivé expozície dokumentujú vývoj mesta Kežmarok a jeho okolia. Najkrajší pohľad na mesto Kežmarok sa nám naskytol z vyhliadkovej veže hradu a to bol už záver nášho koncoročného výletu.

      • Sadenie ovocných stromčekov

      • Veľké poďakovanie patrí nášmu sponzorovi, vďaka ktorému mohli žiaci našej školy za pomoci pána učiteľa vysadiť v areáli školy ovocné stromčeky.

      • Mladé zdravotníčky z našej základnej školy

      • Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Bardejove každoročne organizuje súťaž Družstiev mladých zdravotníkov pre základné školy. Aj tohto roku sme sa zúčastnili tejto súťaže. Žiačky 3.a 4. ročníka T. Katreničová, K. Vaľková, M. Vaľková, M. Katreničová a V. Dudová získali striebornú medailu. Žiačky 8. a 9. ročníka D. Nedbalová, A. Marjančíková, S. Fidermáková, H.Girgošková a V. Dufalová sa umiestnili na 3. mieste. Mladé zdravotníčky si overili svoje teoretické vedomosti z histórie a princípov Červeného kríža. Na piatich stanovištiach si vyskúšali podať prvú pomoc, poskytnúť KPR- kardiopulmonálnu resuscitáciu, správne telefonovať  na záchrannú linku 112.  Žiačky predviedli výborné výsledky a k ich umiestneniam im blahoželáme.   

      • Maľovanie na chodník

      • Dňa 10. júna 2019 žiaci prvých ročníkov strávili zaujímavé  spoločné dopoludnie s detičkami MŠ spoločnou akciou ,,Maľovanie na chodník“. Krásny slnečný deň nabudil deti energiou a fantáziou, ktorú využili na vytvorenie pestrofarebnej obrázkovej mozaiky na asfaltovom chodníku.

      • Výlet ako odmena

      • Aj tento rok ZŠ s  MŠ v Jakubanoch zorganizovala pre najúspešnejších a najaktívnejších žiakov motivačný výlet ako odmenu za vynaloženú snahu. Ten sa uskutočnil v utorok 4.6.2019. Výletu sa zúčastnilo 41 žiakov 3. až 9. ročníka ZŠ, ktorí sa počas školského roka zúčastňovali športových, vedomostných, či literárnych súťaží.

       Tohto roku sme sa vybrali do Košíc. Prvou zastávkou bolo Múzeum letectva, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti letiska. Žiaci mali možnosť vidieť originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel, rôzne druhy motorov, meracie a navigačné prístroje, či ukážky leteckých modelov a makiet. Rovnako zaujímavá bola aj expozícia cestnej dopravy. Ďalej sme pokračovali návštevou Miklušovej väznice a prehliadkou košickej pešej zóny. Žiaci 3. a 4. ročníka sa mali možnosť vyšantiť vo Fun parku – na mieste plnom zábavy a detských ihrísk.

       Nie je pochýb, že každý si z výletu odniesol niečo, čo mu ostane v pamäti. Či už je to zážitok, radosť zo stretnutia alebo nejaký suvenír. Výlet bol pre každého jednotlivca nielen peknou odmenou za usilovnú prácu a aktivitu počas školského roka, ale určite aj dobrou motiváciou byť úspešný v tom nasledujúcom.

      • Deň školy a rodiny

      • „Láska a pozornosť venované dieťaťu s ním urobia zázraky v dospelosti.“

        2. júna sa v areáli školy stretli rodičia, deti a pedagógovia, aby spoločne prežili tohtoročný Deň školy  a rodiny. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ, žiaci 1. stupňa a folkloristi z Kečery. Zazneli krásne vyznania matkám, obdivovali sme tanečné i spevácke výkony detí. Na našu akciu prišli aj príslušníci PZ zo SL so psami a predviedli ukážky svojej práce. V závere podujatia si žiaci mohli zahrať Bubble-futbal. Všetci odchádzali spokojne, že prežili nádherný deň.

      • Výlet na skanzene a hrade v Starej Ľubovni - materská škola, špeciálne a klasické triedy

      • Výlet Starý Smokovec

      • Víťazi súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu, žiaci 6.A a 7.A, sa dňa 29.05.2019 zúčastnili výletu, ktorý im bol odmenou za ich tvorivosť a úsilie. Žiaci navštívili Tricklandiu v Starom Smokovci, kde prežili chvíle zázrakov a optických ilúzií v jednej z najnavštevovanejších atrakcií v Tatrách, taktiež mali možnosť sa dostať do sveta rozprávok, sveta plného zrkadiel, obrazov, trikov a umenia. Výlet bol pre nich plný zážitkov. Tento výlet bude určite motiváciou pre žiakov školy v budúcoročnej súťaži.  

      • MDD v MŠ

      • Deti ako smetí a slniečko schované, tak sme využili chodbové priestory našej Mš na športovú olympiádu, na ktorej úlohou detí bolo precvičovanie klenby nôh chôdzou po lane, hádzanie loptičkou na cieľ, podliezanie a preskakovanie nízkych prekážok, cesta tunelom a strechovým vrecom. Odmenou za prejavenú odvahu a vytrvalosť bola malá sladkosť a veľká medaila.   

      • Duchnovičov Prešov - okresné kolo

      • 28. mája 2019 sa konala v priestoroch Okresného úradu v Starej Ľubovni súťaž v prednese poézie a prózy v rusínskom jazyku. Táto súťaž nesie názov Duchnovičov Prešov a pravidelne ju organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku. Našu školu úspešne reprezentovali: Sárka Stempová (MŠ), ktorá vo svojej kategórii obsadila 1. miesto, Tobiáš Stempa (2.A) sa umiestnil na  3. mieste, Kristínka Vaľková a Miriamka Vaľková obsadili vo svojich kategóriách tiež 3. miesta. Recitátorom srdečne blahoželáme a Sárke držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.

      • Liečivé bylinky v MŠ

      • Deti spoznávali a pomenovávali liečivé bylinky, určovali účinky na zdravie človeka, riešili modelové situácie pri ohrození života a zdravia – „Čo by som robil keby.... „

      • Pečenie pizze v ŠKD

      • Upršaný deň sme sa rozhodli spestriť si pečením pizze. Žiaci si priniesli suroviny a sami si pizzu nachystali. Učili sme sa spolupráci a precvičili si praktické zručnosti. Pizza sa vydarila a všetkým chutila.

      • Ocenenie víťazov súťaže Biblia očami detí a mládeže

      • Vo štvrtok 9. mája 2019 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, arcibiskupa a metropolitu, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom či metropolitnom kole.

       Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde im bola predstavená história a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Ján. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. V príhovore vladyka Ján povzbudil mladých výtvarníkov, aby naďalej rozvíjali talent, ktorý dostali od Boha, aby ho nezakopali, ale využívali k oslave nášho Stvoriteľa.

      • Mediálna výchova ako prierezová tematika

      • Piatok 26.apríla bol na našej škole venovaný mediálnej výchove – prierezovej tematike  ŠkVP. Počas celého dňa  formou prezentácií, prednášok, aktivít  bola vytváraná  schopnosť žiakov  selektívne pristupovať  k médiám, k ich využívaniu,  ku kritickému posudzovaniu ich posolstva.

       Okrem triednych učiteľov, ktorí pracovali so svojimi triedami, sme pozvali aj odborníkov na danú problematiku: Mgr. Miriamu Rybovičovú  z Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, kpt. Ing. Milana Ženčucha , referenta  - špecialistu skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ v Starej Ľubovni.

       Počas celého dňa žiaci prejavili veľký záujem o danú tému, aktívne sa zapájali do diskusií, či už v triede alebo počas prednášok,  v záverečnom  dotazníku ukázali, že si z celého dňa odniesli množstvo poznatkov a veríme , že aj vedomostí a schopností. Súčasťou celodenných aktivít bola aj súťaž o najkrajší reklamný plagát  na   vybrané produkty, ktorá bude vyhodnotená v pondelok 29. apríla.

      • Úspešní na súťažiach!

      • Marec nebýva len mesiacom knihy, ale rovnako aj mesiacom, v ktorom sa konajú rôzne vedomostné či literárne súťaže.

       Dňa 19.3.2019 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, na ktorom bola úspešná TIMEA KATRENIČOVÁ – 4.A. Jej výborný prednes bol odmenený diplomom.

       V utorok 26.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo PYTAGORIÁDY v kategórii Z3, Z4 A Z5. Úspešnými boli:

       Kategória Z3: Úspešný riešiteľ – Adam Dufala, 3.A

       Kategória Z4: 3. miesto – Daniel Mačuga, 4.A, Úspešný riešiteľ – Martina Mačugová, 4.A

       Srdečne blahoželáme!!!                                                            

                                                                                                                                              PaedDr. Martina Krafčíková