• Novinky

      • Naši koledníci v RÍME

      • Do galérie Koledníci v RÍME boli pridané fotografie.

       V dňoch od 28.12.2019 do 2.1.2020 sa slovenskí koledníci pripojili ku koledníkom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska a Maďarska, aby sa tak zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom Františkom. Toto stretnutie sa konalo v rámci akcie „Dobrá novina“. V mene slovenských koledníkov si pre požehnanie tohto roku išli naši koledníci.

       Sprievodným programom tejto cesty bolo koledovanie v Ríme a vo Vatikáne. Skupinka navštívila a svojím koledovaním potešila Slovenské pápežské kolégium, otca kardinála Jozefa Tomka, Veľvyslanectvo SR pri Svätej Stolici, Pápežskú švajčiarsku gardu a Vatikánsky rozhlas.

       Vyvrcholením bola novoročná svätá omša so Svätým Otcom Františkom, pri ktorej obetné dary spolu s dvomi nemeckými koledníčkami priniesol aj zástupca koledníkov zo Slovenska, žiak našej školy Adam Faber (5.A). Celá cesta bola pre zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom.Zdroj: Fotografie sú pre toto spravodajské použitie prevzaté z archívu Dobrá novina, a archívu Vatican News.

       PaedDr. Andrea Vaľková

       Zdroj: Fotografie sú pre toto spravodajské použitie prevzaté z archívu Dobrá novina, a archívu Vatican News.

      • Vianoce s deťmi

      • Do galérie ŠKD: Web stránka: Vianoce s deťmi boli pridané fotografie.

       „Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc!´´ Takto uviedli vianočný program Radko Štucka /8.A/ a Naďka Poľanská /8.A/.Potom už nasledovalo pestré pásmo vianočných piesní, spevu a tanca. Všetci žiaci zožali zaslúžený potlesk rodičov a prítomných divákov. Súčasťou podujatia boli aj Vianočné trhy, s výrobkami, ktoré pripravili učitelia a rodičia. Tak ako každý rok, aj teraz sme mysleli na ľudí v núdzi a usporiadali sme zbierku, ktorej výťažok sme poslali do Prešova (510 Eur).

                                                                                                    Mgr. J. Ružbašanová

      • Vianočná jazyková kaviareň

      • Do galérie Vianočná jazyková kaviareň boli pridané fotografie.

       Jazyková kaviareň pokračovala aj v mesiaci december. Žiaci mali možnosť sa oboznámiť s vianočnými zvykmi a jedlami Nemecka a Veľkej Británii.  Tohto predvianočného programu sa zúčastnili žiaci 7., 8. a 9. ročníka.

       Mgr.  N. Heretiková

      • Volejbalový turnaj

      • Do galérie Volejbalový turnaj boli pridané fotografie.

       V predvianočnom čase sa v našej novej telocvični uskutočnil volejbalový turnaj. Dňa 17.12.2019 sa postavilo družstvo žiačok zo 7., 8. a 9. ročníka tvárou v tvár súperkám zo ZŠ Za vodou a Gymnázia T. Vansovej zo Starej Ľubovne. Po vzájomných dueloch vzišlo konečné poradie – z víťazstva sa tešila ZŠ Za vodou, naše žiačky obsadili 2. miesto a na 3. mieste skončilo Gymnázium T. Vansovej.

                                                                                                                                                   Mgr. I. Tyrpáková

      • OZNAM

      • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 19. 12. 2019 z prevádzkových dôvodov bude vyučovanie ukončené 4. vyučovacou hodinou a ŠKD nebude v prevádzke. 

      • Pečenie medovníkov v MŠ

      • Do galérie Pečenie medovníkov v MŠ boli pridané fotografie.

       V škôlke máme nielen veselo, ako o nás väčšinou hovoria, ale vo štvrtok doobeda bolo aj voňavo. S vôňou škorice sa niesla vôňa klinčekov, badianu a samozrejme perníkového korenia. Veď sa piekli vianočné medovníky. Všetci usilovne, vaľkali, vykrajovali, ukladali na plech a po upečení si na nich aj pochutili.

      • Predsa prišiel

      • Do galérie Mikuláš na 2. stupni KT boli pridané fotografie.

       Tak ako sa spieva v známej piesni: Nie sme zlí  ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

       Napriek všetkým našim vylomeninám, predsa nás prekvapil a prišiel. Dnes ani našu školu neobišiel Sv. Mikuláš. Žiakov 2. stupňa odmenil sladkosťami a deti mu zaspievali krásne vianočné koledy.

       Mgr.  Marcela Vargová

      • Mikulášske posedenie v ŠT

      • Do galérie Mikulášske posedenie v ŠT boli pridané fotografie.

        „ ...Vitaj v našej škole svätý Mikuláš...“

             Slová tejto piesne zazneli v úvode programu 6. decembra 2019 v krásne obnovenej telocvični našej školy, kde sa konalo Mikulášske posedenie  špeciálnych tried       za prítomnosti rodičov. Tejto slávnostnej chvíli, keď medzi deti prišiel Mikuláš, predchádzali dni príprav. Počas týchto dní sa v triedach viac recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili zaujímavý a pestrý program.

             V programe sa každý  snažil ukázať Mikulášovi svoju šikovnosť a snahu.

       Rodičia mali možnosť vidieť svoje deti recitovať vianočné básne, či zahrať sa na zvieratká .  Deti spievali koledy a vianočné piesne. Všetkých veľmi zaujali veselé tance druhákov a tretiakov, ale aj štvrtákov a piatakov, rovnako ako hip-hop starších žiakov.

           V závere si deti zatancovali spolu s Mikulášom, a ten ich potom potešil sladkými balíčkami. Pamiatkou na tieto čarovné chvíle budú pre deti aj fotografie s Mikulášom.

       Mgr. Natália Kaletová

      • Vianočná tržnica

      • Do galérie Vianočná tržnica a Mikuláš v KT boli pridané fotografie.

       Žiaci I. stupňa ZŠ si na Mikuláša užili atmosféru vianočných trhov. Obzerali, nakupovali a porovnávali nielen ceny, ale aj kvalitu výrobkov. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. K trhom patrí aj občerstvenie, ktorým bol výborný detský punč.

      • Výzva: Prineste VIANOČNÉ DEKORÁCIE!

      • Výbor ZRPŠ vyzýva všetkých šikovných rodičov, aby zhotovili so svojimi deťmi vianočné dekoratívne predmety, alebo výrobky, ktoré sa budú predávať dňa 13. 12. 2019 pri obecnom úrade na školských "Vianočných trhoch". Výrobky doneste triednym učiteľom najneskôr do 12. 12. 2019. 

      • Projekt ZÁLOŽKA - kvíz o prečítanej knihe

      • Do galérie Projekt ZÁLOŽKA - kvíz boli pridané fotografie.

       A máme to šťastne za sebou. Posledná aktivita projektu:  ,, Záložka... “ bol kvíz o prečítanej knihe. Žiaci 5. a 6. ročníka prečítali knihu Robin a jarný festival  (Kristin Earhart).

                       To, akí sú pozorní čitatelia, mohli dokázať svojimi odpoveďami. Najlepšími zo všetkých súťažiacich piatakov a šiestakov boli títo žiaci: Daniel Mačuga, Matúš Pribiš, Ema Vojtovičová, Matúš Hajastek. Druhé miesto obsadilo ďalšie piatacké družstvo. Tretí a štvrtí boli šiestaci.

       Mgr. Daniela Boršovská

      • Detský čin pomoci - POĎAKOVANIE

      • Srdečné poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom za zapojenie sa do zbierky pod názvom Detský čin pomoci. Vaše dary v podobe hračiek, školských pomôcok a sladkostí boli 22.11.2019 odovzdané. Všetci obdarovaní vyjadrujú úprimné POĎAKOVANIE.

        

       „Žiadny láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nebude bez úžitku.“    Ezop

       PaedDr. Andrea Vaľková

      • Detský čin pomoci

      • Naša škola sa od 11.11 - 22. 11. 2019 zapája do akcie Detský čin pomoci - konkrétne do dvoch zbierok. V rámci tohto môžu žiaci priniesť školské pomôcky a sladkosti pre deti z krízového centra Dom Márie Magdalény v Žakovciach. A v rámci druhej zbierky môžete prostredníctvom žiakov prispieť hračkami pre deti postihnuté vojnou na Ukrajine (ide o siroty, ktorým rodičia zahynuli vo vojnovom konflikte na Ukrajine). 

      • Protidrogový týždeň

      • Do galérie Protidrogový týždeň boli pridané fotografie.

       V našej škole sa v rámci protidrogovej prevencie od 18.11. do 21.11. uskutočnili rôzne aktivity pre žiakov 2. stupňa, ktorými sme chceli predchádzať rôznym patologickým javom, pod názvom Protidrogový týždeň. V pondelok si žiaci protidrogovým koncertom mohli vypočuť autentické svedectvá členov skupiny Kalich. Utorok bol venovaný téme Obchodovanie s ľuďmi, kde sociálne pracovníčky GKCH Svidník oboznámili našich žiakov formou prednášky a besedy s nástrahami tejto reality. V stredu sme pokračovali témou Stop rasizmu, s ktorou nás konfrontovala výchovným koncertom hudobná skupina F6. Vyvrcholením celotýždňových aktivít bol žiacky florbalový turnaj, ktorého víťazmi sa stali žiaci z 8. A triedy.

                                                            PaedDr. Andrea Vaľková