• Novinky

      • Predplavecká príprava

      • 12.4.2019 deti MŠ úspešne ukončili predplaveckú prípravu. Za odvahu a usilovnosť dostali mokré vysvedčenie a sladkú odmenu.

      • Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže

      • Asociácia za život a rodinu so sídlom v Bratislave vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Rodina a Základné ľudské právo na život“.  S myšlienkou „Prečo je rodina dôležitá? Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka?“ pracovali naši piati žiaci (Róbert Červeňák – 6. A, Melánia Katreničová, Miriam a Kristína Vaľkové a Viera Dudová z 3. A) a so svojimi výtvarnými prácami sa zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Na výsledky čakáme.

      • Aj tento rok úspešne na Biblickej súťaži

      • 21. marca 2019 sa v priestoroch základnej školy vo Veľkom Lipníku konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: v A. kategórii Juliána Firčová, Tobiáš Stempa a Alex Ulman z 2. A, ktorí obsadili 1. miesto, v B. kategórii Miriam Vaľková, Kristína Vaľková z 3. A a Daniel Mačuga zo 4. A, tí obsadili 4. miesto a v 1. kategórii Radoslava Mačugová a Marek Mariančík z 5. A a Laura Mačugová zo 6. A, toto družstvo obsadilo 2. miesto.   Na krajské kolo do Prešova postúpili z 1. miesto žiaci z 2. Tam 10. apríla obsadili pekné 4. miesto. Víťazom blahoželáme.

      • Biblia očami detí

      • Aj tohto školského roku sa  do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojili naši žiaci. Vo svojich kategóriach sa umiestnili: Sára Stempová, MŠ s prácou „Podobenstvo o rozsievačovi“ na 1. mieste, Melánia Katreničová 3. A s prácou „Petrov výkrik: „Pane, zachráň ma!““ na 1. mieste, Kristína Vaľková 3. A s prácou „Rút zbiera klásky na Bózovom poli“ na 3. Mieste a Tomáš Štucka z 5. A s prácou „Krížová cesta“ na 3. mieste. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 9. mája 2019 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

      • Východní svätí pre súčasnosť

      • Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť. Žiaci našej školy sa viacerými prácami zapojili aj do tohto projektu a na krajské kolo postúpilo 9 výtvarných prác, ktoré sa však na tejto úrovni neumiestnili. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa tohto roku mohli zamerať na život, dielo či posolstvo Sedempočetníkov – sv. Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu.

      • Výsledky jarnej časti súťaže o najkrajšiu triedu

      • Cieľom tejto súťaže tried na druhom stupni KT bolo zaktivizovať žiakov pri skrášlení prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho dňa – čiže triedy. Zimná časť súťaže sa skončila víťazstvom 7.A triedy. Vo výzdobách jednotlivých tried sa veľkou mierou odráža aj zanietenosť triednych učiteliek, ich fantázia a zručnosť.

       Porota v zložení  Mgr. Kaletová, PaedDr.Čarnotová Jankurová /učiteľky ŠT/ rozhodla takto:

       1. miesto - 6.A   / triedna učiteľka Mgr. Stašenková /
       2. miesto - 7.A   / triedna učiteľka Mgr. Vargová /
       3. miesto - 5.B   / triedna učiteľka  Mgr. Ružbašanová/

       Veľkou motiváciou súťaže bola aj hlavná cena – školský výlet pre triedu zadarmo. V júni, po dohode s riaditeľom školy PaedDr. Hanečákom, si žiaci 7.A a 6.A triedy, ktorí sa aktívne zapojili do realizácie výzdoby triedy užijú celodenný výlet. Blahoželáme!

      • Čarovné semienka

      • P. uč. K. Ulmanová formou zážitkového učenia predviedla deťom  siatie zeleninky. Všetky kelimky sme si označili, budeme ich polievať a pozorovať klíčenie a rast.

      • Nauč ma mamka básničku

      • Deti sa doma s mamkami usilovne učili, aby každé z nich mohlo predniesť svoju obľúbenú básničku. Strávili sme príjemné predpoludnie a všetkým mamkám za usilovnosť ďakujeme.

      • Divadielko - Hrniec medu

      • Keďže marec je mesiac knihy, v ktorých sa skrýva veľa rozprávok, p. uč. K. Ulmanová pripravila pre deti dramatizáciu rozprávky – Hrniec medu. Deti sledovali príbeh vĺčka a prefíkanej líšky s ponaučením, že klamať kamarátovi sa nepatrí.

      • Jazyková kaviareň

      • Žiaci základných škôl, ktorí sa učia cudzí jazyk, majú málo možností precvičiť si komunikáciu v danom jazyku. Učiteľky anglického a nemeckého jazyka uvažovali, ako svojim žiakom umožniť komunikovať v týchto jazykoch v prirodzených komunikačných situáciách. Dňa 13. marca sme prvý krát otvorili jazykovú kaviareň. Je určená pre žiakov so záujmom o cudzí jazyk. Cieľom tejto kaviarne je motivovať žiakov komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku v rôznych situáciách a predovšetkým v inom prostredí, ako sú školské lavice. Každé stretnutie sa bude realizovať na inú tému. Téma prvého stretnutia bola Café/Cafe. Žiaci si precvičili ako si objednať jedlo a nápoje a vyskúšali si aj rolu čašníkov. V jazykovej kaviarni je povinné komunikovať iba v anglickom a nemeckom jazyku. Tento nápad sa stretol s veľkou odozvou u všetkých pozvaných žiakov, ktorí sa spolu  s učiteľkami  Heretikovou a Kňazovickou tešia  na ďalšie stretnutie v apríli.

      • Školský ples

      • Dňa 27.2.2019 sa kultúrny dom v Jakubanoch zaplnil nádhernými šatami, oblekmi a motýlikmi vo farbách bielej, modrej a červenej. Do krásne vyzdobenej sály s nadšením vstúpili žiaci našej základnej školy spolu s pedagógmi, aby tak zahájili v poradí 3. ročník školského plesu, ktorý bol venovaný oslave 100. výročia vzniku Československa. Nechýbala ani bohatá tombola a ocenenie piatich najlepších žiakov - jednotkárov našej škole. Ples vyvrcholil voľbou kráľovnej a kráľa plesu. Korunku so šerpou si tohto roku odniesli Slávka Mačugová a  Adam Potoček, Nikola Oračková a Dušan Dunka.

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • Dňa 5.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN. Súťažilo 17 žiakov 2. – 4. ročníka v dvoch kategóriách. Víťazi postupujú do okresného kola. Držíme im palce.

       Výsledky:
       I. kategória próza:
       1. miesto: Peter  Sokol - III.A
       2. miesto: Sofia  Jakubianská – II.A, Kristínka Vaľková – III.A
       3. miesto: Melánia  Katreničová – III.A

       II. kategória poézia:
       1. miesto: Timea Katreničová - IV.A
       2. miesto: Juliánka Firčová - II.A, Miriamka Vaľková – III.A
       3. miesto: Martinka Mačugová – IV.A

       Ďakujeme všetkým, vrátane  poroty, ktorá to nikdy nemá ľahké. Tešíme sa na stretnutie zasa o rok.

      • Karneval v MŠ

      • Princeznička, žabka, kráľ tešia sa na veľký bál... Aj naše detičky sa po kiahňovej epidémii dočkali karnevalu. Rodičia im pripravili krásne  masky a deti si užili karnevalovú diskotéku.  

      • Odmeny pre víťazov súťaže Dopravná výchova s Citroenom

      • Naši žiaci Sárka a Tobiáš Stempovci sa zúčastnili súťaže Animuj svoj svet v oblasti dopravná výchova, v ktorej sa umiestnili na druhom mieste.

      • Karneval

      • Fašiangy sú už tradične obdobím karnevalov, plesov a zábav. Karnevalová zábava preto nemohla chýbať ani v našej škole. Dňa 31. januára sa na tunajšom Obecnom úrade stretli žiaci 1. stupňa vyobliekaní do rôznych farebných kostýmov. Nechýbali tu čarodejnice, víly, princezné, ale ani piráti, vojaci či spidermani. Všetky masky sa veselo zabávali, súťažili a tancovali. Tie najoriginálnejšie boli ocenené sladkosťami a vecnými odmenami. V závere nemohla chýbať ani žiakmi obľúbená tombola a samozrejme aj rozdávanie polročných výpisov známok. Všetci sme sa príjemne zabavili pri rôznych hrách a súťažiach.

      • Pribíjanie vtáčej búdky

      • Vylepšená vtáčia búdka sa dočkala svojho slávnostného zavesenia na našom školskom dvore. Prvá semiačková hostina je už pripravená a my sa tešíme na pozorovanie vtáčikov.

      • 2. miesto na hokejovom turnaji

      • Dňa 30.1.2019 sa uskutočnil hokejový turnaj v Novej Ľubovni. Naši prváci a druháci obsadili výborné 2. miesto. Najviac gólov strelil Peter Stempa z 2.A. Veľkú zásluhu na skvelom výsledku mal aj náš skvelý brankár Kamil Dvorščák. Za Jakubany hrali: Peter Stempa, Tobiaš Stempa, Kamil Dvorščák, Marián Maćuga, Lukáš Dufala, Alex Ulman a Mário Matľák. Po turnaji si naši žiaci pozreli tréning extraligových hokejistov z HK Poprad.  

      • Priateľský hokejový zápas

      • Naši starší žiaci si dňa 23.1.2019 zahrali priateľský zápas v Novej Ľubovni. Zostava Jakubany: Mário Duda, Rastislav Štucka, Ján Matľák, Lukáš Dufala, Martin Krivoňák, Dávid Štucka, Ján Bondra, Dárius Rybovič, Sebastián Mrug, Fedor Faber a Marek Mariančík

      • Zimné šantenie

      • Fašiangy, teda čas medzi Tromi kráľmi a Popolcovou stredou, sa má niesť v duchu hodovania a zábavy. Ani žiaci 3.4.C a 5.C neboli výnimkou a strávili posledný deň pred polročnými prázdninami v prírode a vo veselej nálade. Počasie bolo krásne, slnečné a tak žiaci v rámci zážitkovej aktivity šantili na snehu v rôznych činnostiach: ťažili v sánkovaní, potom v slalome a nakoniec v hádzaní šišiek do vedra. V každej disciplíne obsadili traja súťažiaci 1. 2. a 3. miesto. Výhercovia získali krásne ceny – knihy, omaľovanky, pexeso, farbičky a plastelínu. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a teplý čajík. Užili si nádherné zimné predpoludnie v lone krásnej jakubianskej prírody.

                                                                                                                                             Mgr. M. Jacková                   

      • Navštívili sme nového pána starostu

      • Tretiaci v rámci vyučovania vlastivedy navštívili Obecný úrad v Jakubanoch, kde ich privítal pán starosta JUDr. Jozef Mačuga. Porozprával im o jeho práci, podal im základné informácie o obci a ukázal priestory obecného úradu. Žiakov veľmi zaujala kronika obce. Tretiakov ešte zaujímal plat starostu a vek, kedy sa ním môžu stať. Pánovi starostovi ďakujeme za prijatie a milé stretnutie.