• Novinky

      • Jesenné kreácie

      • Do galérie ZŠ: Jesenné kreácie boli pridané fotografie.

       Posledný septembrový týždeň sa niesol v jesennom duchu. V rámci projektu „Zdravá škola“ sme sa opäť zapojili do súťaže o najkrajšiu jesennú ikebanu a najchutnejšiu jesennú pochúťku. Do prípravy pochúťky sa zapojilo 42 detí z 1. stupňa, ktorým pri príprave výrazne pomáhali mamky.

       Nádhernú výstavu, ktorá dráždila chuťové poháriky, mohli vidieť a vystavené pochúťky degustovať rodičia počas rodičovského združenia. Vedenie projektu „Zdravá škola“ ďakuje všetkým rodičom a deťom za krásny príklad spolupráce školy a rodiny a teší sa na budúce projekty.

                                                                                                                                          PaedDr. Martina Krafčíková

      • Týždeň s DOPRAVNOU VÝCHOVOU

      • Do galérie Týždeň s DOPRAVNOU VÝCHOVOU boli pridané fotografie.

       Týždeň dopravnej výchovy na 1. stupni ZŠ

       V JESENI sa tradične na našej škole koná týždeň dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku. Tento školský rok to bolo od 16.9.2019 do 20.9.2019. Po overení teoretických vedomostí v triedach sa žiaci presunuli na dopravné ihrisko. Tam si overili svoje zručnosti v jazde na bicykloch, kolobežkách a upevnili si dopravné značky. 

      • Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Ak máte akékoľvek otázky ohľadne stravovania, alebo potrebujete neočakávane ráno od 7:00 - 7:30 h odhlásiť žiaka/dieťa zo stravy, volajte vedúcej ŠJ na nové pracovné číslo.

       Kontakt na VEDÚCU ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:  0915 767 749

     • Nový školský rok 2019/2020
      • Nový školský rok 2019/2020

      • Otvorenie nového školského roku 2019/2020 sa uskutoční v pondelok dňa 02. 09. 2019 o 9.00 h na školskom dvore. 

       Žiaci si so sebou zoberú prezuvky. Materská škôlka je v tento deň v plnej prevádzke. Prihláseným žiakom ZŠ začína stravovanie od utorka (03. 09. 2019).
     • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE
      • ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

      • Žiaci, ktorí sa na školské obedy doposiaľ neprihlásili (neodovzdali prihlášku - zápisný lístok vedúcej ŠJ spolu s potvrdením o zaplatení zálohy - napr.ústrižok šeku, potvrdenie o platbe z IB), nech tak urobia ihneď - najneskôr do stredy 28.8.2019 do 9.00 h ráno. V tento deň je prihlasovanie na obedy pre SEPTEMBER uzatvorené. Pri odovzdaní prihlášky si každý žiak u vedúcej ŠJ v hotovosti zakúpi ČIP za sumu 2,- €, ktorý slúži na preberanie stravy pre každý deň.

       Po odovzdaní prihlášky, je každý žiak na obedy automaticky prihlásený pre každý deň. Na tejto školskej webovej stránke sa žiak prihlási na svoje žiacke konto (údaje z min.školského roku, alebo nové od tr.učiteľky). ODHLÁSENIE z obedu je možné ELEKTRONICKY na webovej stránke (klik sekcia "Žiaci a rodičia", ďalej klik "Jedálny lístok") najneskôr do 14:00 hod. a to DEŇ VOPRED!!! Vo výnimočných prípadoch - napr. v prípade náhleho ochorienia, sa môže žiak (rodič za žiaka) z obedu odhlásiť v deň obedu najneskôr do 7:30 h ráno osobne/telefonicky u vedúcej ŠJ.
      • Bezpečnosť na cestách

      • Absencia teoretických vedomostí, nedostatok praktických zručností, nedisciplinovanosť, nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, často vedie  k dopravným nehodám. Za pár dni sú prázdniny a preto žiaci 1. stupňa špeciálnych tried mali možnosť hravou formou zopakovať si pravidlá bezpečnosti na ceste.  V rámci animovanej interaktívnej dopravnej výchovy si žiaci precvičili a upevnili svoje poznatky a vedomosti o chodcoch a cyklistoch. Uvedomili si, prečo je dôležité poznať pravidlá chodca, uplatňovať ich pri hre, prechádzaní cez vozovku, prečo je dôležitý  správny vystroj a vybavenie bicykla. Získali informácie o tom, kde všade sa môžu ako cyklisti pohybovať. Zopakovali si zásady bezpečnej jazdy na bicykli. V minikvíze si overili svoje vedomosti o dopravných značkách a ich funkciách. Vonku na dopravnom ihrisku si zahrali hru na navigátora a pokračovali v jazde zručnosti. Žiaci boli poučení o tom, že pri pohybovaní sa na ceste musia dbať nielen na vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných. Vedieť že: „Opatrnosti nie je nikdy dosť.“

       Mgr. M. Jacková

      • Koncoročný výlet Hozelec

      • Škôlkari upevňovali a rozvíjali pohybové schopnosti a zručnosti – Beh, Chôdza, Lezenie hrou na zábavných atrakciách vo FanVile – Hozelec.

      • Školský výlet na Spišský hrad

      • Žiaci 1. – 5. ročníka si vychutnali krásne slnečné počasie na Spišskom hrade. Okrem prehliadky expozície hradu si aj zasúťažili v disciplínach, ktoré sú typické pre hradné nádvorie. Veď posúďte sami... Cestou späť si ešte pozreli gejzír Sivá brada.

      • Festival študentského remesla v Kežmarku

      • Aj tento školský rok boli žiaci deviateho ročníka špeciálnych tried v rámci koncoročného výletu  na festivale študentského remesla v Kežmarku. Okrem stredných škôl sa v Kežmarku prezentovali i základné školy a aj niekoľko remeselníckych cechov a združení. Tohtoročný festival bol venovaný 750. výročiu udelenia mestských práv, obdobiu gotiky, renesancie a baroka, čo sme mohli vidieť aj krátkej scénke v rámci slávnostného otvorenia festivalu. Spozorovali sme aj známe osobnosti Celeste Buckingham , Aleša Mlátilíka, ale i Gizku Oňovú. V areáli hradu i pred ním predvádzali svoju zručnosť mladí kováči, murári, krajčíri, či rezbári, všetci dobovo oblečení. Naši žiaci mali možnosť sa niečo dozvedieť o prvých osadníkov pod Tatrami, ktorí sa venovali rybolovu, chovu dobytka a oviec, ale aj vidieť ako vyzerala  rybárska osada, osada pastierov a osada strážcov hraníc. Predvádzanie remesiel tradičnými technikami sa žiakom veľmi páčilo, pretože nemali veľmi predstavu o remeslách. Videli historické prevedenie tohto remeslá u stolárov, ktorí vyrezávali korýtka u murárov, ktorí  opravovali hradný múr, ale i krajčírov pri tvorení historického odevu. Nechýbala nám ani ochutnávka hornouhorských jedál, rómskeho národného jedla góje  a kotlíkového guľášu. Byť v areáli hradu a nevidieť hrad z vnútra by bolo len na škodu, preto sme náš výlet  zakončili prehliadkou Kežmarského hradu, v ktorom  jednotlivé expozície dokumentujú vývoj mesta Kežmarok a jeho okolia. Najkrajší pohľad na mesto Kežmarok sa nám naskytol z vyhliadkovej veže hradu a to bol už záver nášho koncoročného výletu.

      • Sadenie ovocných stromčekov

      • Veľké poďakovanie patrí nášmu sponzorovi, vďaka ktorému mohli žiaci našej školy za pomoci pána učiteľa vysadiť v areáli školy ovocné stromčeky.

      • Mladé zdravotníčky z našej základnej školy

      • Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Bardejove každoročne organizuje súťaž Družstiev mladých zdravotníkov pre základné školy. Aj tohto roku sme sa zúčastnili tejto súťaže. Žiačky 3.a 4. ročníka T. Katreničová, K. Vaľková, M. Vaľková, M. Katreničová a V. Dudová získali striebornú medailu. Žiačky 8. a 9. ročníka D. Nedbalová, A. Marjančíková, S. Fidermáková, H.Girgošková a V. Dufalová sa umiestnili na 3. mieste. Mladé zdravotníčky si overili svoje teoretické vedomosti z histórie a princípov Červeného kríža. Na piatich stanovištiach si vyskúšali podať prvú pomoc, poskytnúť KPR- kardiopulmonálnu resuscitáciu, správne telefonovať  na záchrannú linku 112.  Žiačky predviedli výborné výsledky a k ich umiestneniam im blahoželáme.   

      • Maľovanie na chodník

      • Dňa 10. júna 2019 žiaci prvých ročníkov strávili zaujímavé  spoločné dopoludnie s detičkami MŠ spoločnou akciou ,,Maľovanie na chodník“. Krásny slnečný deň nabudil deti energiou a fantáziou, ktorú využili na vytvorenie pestrofarebnej obrázkovej mozaiky na asfaltovom chodníku.

      • Výlet ako odmena

      • Aj tento rok ZŠ s  MŠ v Jakubanoch zorganizovala pre najúspešnejších a najaktívnejších žiakov motivačný výlet ako odmenu za vynaloženú snahu. Ten sa uskutočnil v utorok 4.6.2019. Výletu sa zúčastnilo 41 žiakov 3. až 9. ročníka ZŠ, ktorí sa počas školského roka zúčastňovali športových, vedomostných, či literárnych súťaží.

       Tohto roku sme sa vybrali do Košíc. Prvou zastávkou bolo Múzeum letectva, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti letiska. Žiaci mali možnosť vidieť originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel, rôzne druhy motorov, meracie a navigačné prístroje, či ukážky leteckých modelov a makiet. Rovnako zaujímavá bola aj expozícia cestnej dopravy. Ďalej sme pokračovali návštevou Miklušovej väznice a prehliadkou košickej pešej zóny. Žiaci 3. a 4. ročníka sa mali možnosť vyšantiť vo Fun parku – na mieste plnom zábavy a detských ihrísk.

       Nie je pochýb, že každý si z výletu odniesol niečo, čo mu ostane v pamäti. Či už je to zážitok, radosť zo stretnutia alebo nejaký suvenír. Výlet bol pre každého jednotlivca nielen peknou odmenou za usilovnú prácu a aktivitu počas školského roka, ale určite aj dobrou motiváciou byť úspešný v tom nasledujúcom.

      • Deň školy a rodiny

      • „Láska a pozornosť venované dieťaťu s ním urobia zázraky v dospelosti.“

        2. júna sa v areáli školy stretli rodičia, deti a pedagógovia, aby spoločne prežili tohtoročný Deň školy  a rodiny. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ, žiaci 1. stupňa a folkloristi z Kečery. Zazneli krásne vyznania matkám, obdivovali sme tanečné i spevácke výkony detí. Na našu akciu prišli aj príslušníci PZ zo SL so psami a predviedli ukážky svojej práce. V závere podujatia si žiaci mohli zahrať Bubble-futbal. Všetci odchádzali spokojne, že prežili nádherný deň.